Finns det några hinder mot att registrera ett utländskt äktenskap i Sverige?

FRÅGA
har gift forut i sverige och gift i utland med under tiden har skilkd från honom i Sverige, nu vill registrerautland vigsel i sverige finns det nån hinder att registrera?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sverige erkänner utländska äktenskap om äktenskapet är giltigt till formen i det land där äktenskapet ingicks, detta enligt 1:7 lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap. Det innebär alltså att det äktenskap som du ämnar registrera i Sverige måste ha tillkommit på ett giltigt sätt i det land där du gifte dig för att det ska kunna registreras här. Registreringen görs hos Skatteverket och föregås av en hindersprövning, 3:1 ÄB. Skatteverket kontrollerar då bl.a. att ni inte redan är gifta med någon annan eftersom det utgör ett äktenskapshinder enligt svensk rätt, 3:3 ÄB.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Astrid Niva-Lindmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1030)
2019-12-04 Kan ett hus utomlands stå på båda makar, och ändå vara enskild egendom vid skilsmässa?
2019-12-04 Ansvarar den ena maken för den andra makens skulder?
2019-11-30 Är jag skyldig att betala min makes skulder?
2019-11-29 Vad innebär ett äktenskapsförord?

Alla besvarade frågor (75314)