FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet22/11/2021

Finns det några begränsningar lagligt sett gällande köp av fast egendom för utländska medborgare utanför EU?

Kan utländska medborgare utanför EU köpa fast egendom i Sverige?

Finns det några begränsningar lagligt sett gällande ett husköp för dem?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om en utländsk medborgare får köpa en fastighet i Sverige.

Samma utgångspunkter gäller för utländska medborgare som för svenska medborgare

Det är fullt möjligt för en utländsk medborgare att köpa en fastighet i Sverige, svenskt medborgarskap är nämligen inget krav vid fastighetsköp. Således gäller, mer eller mindre, samma regler för fastighetsköp för såväl svenska som utländska medborgare. Fastighetsköpet måste därför uppfylla formkraven i jordabalkens fjärde kapitel. Detta innebär att en köpehandling, vilken ska innehålla uppgifter om fastigheten och köpeskillingen samt en överlåtelseförklaring, måste upprättas och undertecknas av de inblandade parterna (4 kap. 1 § jordabalken).

Lagfartsansökan

Observera dock att köparen i samband med köpet måste registrera sig som ägare av fastigheten genom att ansöka om lagfart inom tre månader från köpet (20 kap. 1-2 §§ jordabalken). Detta görs hos Lantmäteriet. Eftersom Lantmäteriet saknar information om personuppgifter rörande utländska medborgare innebär detta att utländska medborgare i samband med en ansökan om lagfart alltid måste bifoga bevis på att de är myndiga. Detta kan de, bland annat, göra genom att bifoga en kopia av sitt pass med sin lagfartsansökan. Ytterligare information om detta finns på Lantmäteriets hemsida.

Sammanfattning

Sammantaget kan alltså konstateras att det är fullt möjligt för en utländsk medborgare att köpa en fastighet i Sverige och att reglerna rörande köp av fast egendom är samma som för svenska medborgare

Återkom gärna om du har fler frågor eller funderingar!

Dani GobraeelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000