Finns det något som heter fast timanställning?

2015-12-09 i Anställningsformer
FRÅGA
Finns det någon anställning som heter "fast timanställning"?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Rent juridiskt finns det endast två anställningsformer, nämligen tillsvidareanställning och visstidsanställning (jfr 4 och 5 §§ lagen om anställningsskydd). Utgångspunkten är att en anställning gäller tills vidare. Om det är oklart, har arbetsgivaren bevisbördan för sitt påstående om att anställningen exempelvis är tidsbegränsad.

Det finns inget som heter timanställning i lagen, men ändå är det relativt vanlig anställningsform. Timanställning innebär bara att du får betalt per arbetad timme och är ofta till för att fylla ut arbetsgivarens varierande behov av arbetskraft. En fast timanställning bör rimligen betyda en tillsvidareanställning. Dock är vad som står i anställningsavtalet (och eventuellt kollektivavtal) av stor betydelse.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll