Finns det något man kan göra för att förhindra att kränkande material sänds i TV?

2017-11-18 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Jag undrar om det är tillåtet att säga vad som helst i TV? Det är ju högaktuellt med värdegrunder och stort medialt fokus på hur människor bemöter och behandlar varandra. I TV-program av typen "förnedrings-TV" sägs det horribelt elaka saker till personer som framför något på TV-scenen. Jag vet att de har skrivit på ett avtal som går ut på att produktionsbolaget i fråga har rätt till allt inspelat material att fritt förfoga över i all framtid, men finns det helt plötsligt inget som heter ärekränkning eller liknande? Den s k juryn är allsmäktig, vilket naturligtvis är ok av praktiska skäl, men det borde räcka med att säga "Nej tack" till personen på scenen. I stället öser juryn ofantliga mängder elakheter över personen. Ofta har juryn inte heller specifika kunskaper om ämnet/konstformen utan det är helt godtyckligt. Underhållning? Kanske. Men finns det inget skydd för den uppträdande personen som inte gjort något fel? Han har skrivit på avtalet, men där står inte att man ska acceptera att behandlas på ett extremt nedlåtande och förnedrande sätt. Min fråga i korthet: Finns det något man kan göra för att förhindra att det inspelade materialet inte sänds i TV? Finns det inga gränser för vad som får sägas av ren elakhet? Dessa saker kan ju påverka personens yrkeskarriär negativt (för att inte tala om det personliga lidandet).
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du som privatperson vill veta om det finns en rättslig instans eller någon typ av myndighet, som man kan vända sig till i fall man anser att en person i TV blir lilla behandlad.

Brottsrubricering och skadestånd:

Enligt skadeståndslagen ska den som allvarligt kränker en annan person genom brott ersätta den skada som kränkningen innebär ( 2:3 skadeståndslagen) Detta innebär att kränkningen som man vill anmäla måste ha orsakats av en brottslig gärning för att skadeståndslagen ska kunna användas. Utifrån min tolkning av din fråga tror jag inte att en domstol skulle välja att pröva din fråga i detta fall. Anledningen till att jag tror att en domstol inte kommer att pröva frågan beror på att det är sällan som en förolämpning når upp till den brottsliga nivån som krävs för att skadeståndslagen ska bli tillämplig. Dessutom är kränkningsersättning en "personlig skada" vilket gör att det är personen som blir utsatt för kräkningarna som måste anmäla det och inte en utomstående.

Andra möjligheter:

Eftersom möjligheten att ta upp din fråga i en rättslig instans inte finns skulle jag rekommendera dig att kontakta Myndigheten för press, radio och tv. Myndigheten ska arbete med att se till så att de program som sänds är opartiska och sakliga. Du som privatperson har möjligheten att skriva in till myndigheten ifall du upplever att innehållet i ett inslag eller i ett program är olämpligt. Eftersom du upplever att kränkningar och mobbning sker i många typer av program skulle jag rekommendera att du skriver in till myndigheten och berätta om det du upplever.

Ifall du skriver till myndigheten skulle jag rekommendera att du trycker på att du anser att kränkningar och elaka kommentarer sker många gånger i samma program, vilket gör att programmen skulle kunna anses brista i opartiskhet och saklighet.

Vänligen,

Simon Rydberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (671)
2021-11-29 Ersättning vid skada på gymmet
2021-11-10 Ränta på skadestånd och möjligheten att undanta arv från utmätning
2021-10-04 Rätt till ersättning på grund av buller och andra störningar
2021-09-30 Skadestånd vid förstörd vara i butik

Alla besvarade frågor (97612)