Finns det något i lagen som säger att en hemtjänstgrupp i sin lokal ska ha tillgång till dusch?

FRÅGA
Finns det något i lagen som säger att en hemtjänstgrupp i sin lokal ska ha tillgång till dusch?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det i lagen står något om att hemtjänstpersonal ska ha tillgång till dusch. I svensk lag finns det inget uttryckligt stöd för det utan det är något som möjligtvis kan stå med i kollektivavtal eller andra avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Hellin Gültekin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll