Finns det något hinder för att inneha två förstahandskontrakt?

Hej kan man ha två första hand ? Jag och min sambo bor i nuvarande lägenhet . Kontraktet står på bådas namn , dock är jag primär ansvar för lägenheten. Jag ville hyra en ny i närheten av mitt arbete , för att ha närmare och ej behöva spendera 4-6 t av min dag på bussen. Hans barn kommer också bo med honom. Därmed vi behöver båda lägenheter. Men den nya kontraktet kommer stå på mig med. Dock kan det förekomma att vara i samma eller i en annan ort. Kommer vara i båda hem men kanske inte lycka ofta. Skulle detta orsaka något problem för mig ifall jag bestämmer mig för att hyra ny bostad ?

Lawline svarar

Hej och stort tack för du vänder dig med din fråga till oss på Lawline!

Jag tolkar din fråga som om du undrar om det finns något hinder för att ha två förstahandskontrakt samtidigt. Regler om hyra och att bo i hyresrätt finns i hyreslagen, 12 kap jordabalken (JB). 


Är det grund för uppsägning att inneha två förstahandskontrakt?

Det finns ingen lag i Sverige som säger att det är olagligt att ha två stycken förstahandskontrakt. Det kan dock vara grund för uppsägning om hyresvärden anser att lägenheten inte används för det avsedda ändamålet (alltså som bostad), 12 kap 46 § 5 punkten JB. I ditt fall förefaller det dock nödvändigt med en så kallad övernattningslägenhet. Om du bor i den ena lägenheten på veckorna när du jobbar, och den andra när du är ledig där din sambo också kommer bo på heltid, så används båda lägenheterna som bostad. Då kommer det inte finnas grund för uppsägning. 

Det kan dock tilläggas kort att om hyresvärden mot förmodan skulle anse att det finns grund för uppsägning, så skulle det ändå göras en avvägning huruvida det är skäligt för dig som hyresgäst att hyresförhållandet upphör. Det innebär alltså att ditt intresse att ha kvar lägenheten kommer vägas mot hyresvärdens intresse att hyra ut den till någon annan. 


Eventuella villkor 

Det kan även vara bra att veta att ibland så har hyresvärden villkor där det föreskrivs att man endast får vara skriven på en hyresrätt, för att kunna hyra. Detta bör dock vara enkelt att kolla upp innan och borde därför inte utgöra något hinder, men det kan vara bra att veta om. 


Vidare kan något sägas om folkbokföringen. 

Regler om var en person anses vara bosatt finns i folkbokföringslagen. Du kan endast vara folkbokförd på en adress, och det ska vara på den adress där du är bosatt, vilket är den där du i huvudsak får din dygnsvila, 6 § och 7 §


Sammanfattningsvis ser jag inga hinder med att du har två förstahandskontrakt då din situation inte bör utgöra grund för uppsägning. Håll koll på eventuella villkor i kontraktet samt tänk på att du endast kan vara folkbokförd på en adress. 


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Julia NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning