Finns det någon tidsbegränsning för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation?

2019-02-06 i Förundersökning
FRÅGA
hur länge får polisen som längst avlyssna en misstänkt persons mobiltelefon?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av rättegångsbalken (RB).

När polisen avlyssnar en misstänkt persons mobiltelefon kallas detta för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. Detta regleras i 27 kap. 18 § RB. Beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation kan även avse förfluten tid, men det förutsätter att operatören sparat uppgifterna, vilket kan exempelvis vara fallet när någon talat in meddelanden på en av operatören administrerad röstbrevlåda.

Ett beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation gäller i princip aldrig längre än en månad från beslutsdagen. Därefter måste ett nytt beslut fattas ifall tillståndstiden ska förlängas. Tiden för beslutet får inte sättas längre än vad som anses nödvändigt (27 kap. 21 § andra stycket RB).

Det finns ingen särskild begränsning av antalet tillfällen som ett tillstånd får förlängas, men det har uttalats i förarbeten att domstolens bedömning bör bli striktare ju längre tid som förflyter utan att förundersökningen förs framåt eller utan att det kommer fram nya uppgifter av betydelse för att förhindra den brottsliga verksamheten (se t.ex. prop. 2005/06:177 s. 89).

Om det inte längre finns anledning att använda ett hemligt tvångsmedel mot en person, exempelvis för att denne inte är misstänkt längre eller för att denne gripits av polis, ska beslutet omedelbart hävas (27 kap. 23 § RB).

Förhoppningsvis fick du svar på din fråga!

Vänligen,

Emma Rönnqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (347)
2019-05-22 Hur länge kan förundersökningen pågå?
2019-05-13 Våldsamt motstånd
2019-05-13 När måste polisen lämna tillbaka kläder som tagits i beslag?
2019-05-08 Vad kan man göra om man har blivit polisanmäld?

Alla besvarade frågor (69283)