FrågaFASTIGHETSRÄTTArrende31/10/2021

Finns det någon skillnad på arrenderad mark/tomt?

Bostadsarrende.

Jag äger ett hus på ofri grund.

Ny markägare som vill omförhandla mitt arrende.

Är det någon skillnad juridiskt sätt på arrenderad mark

och arrenderad tomt?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Ordet "tomt" förekommer inte i 8–11 kap. jordabalken, som handlar om arrende. Vad gäller bostadsarrende så gäller de reglerna, i 10 kap. jordabalken, för alla arrenden där syftet inte är jordbruk och det inte är uppenbart att syftet är något annat än att tillgodose arrendatorns behov av boende (10 kap. 1 § jordabalken).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor NilssonRådgivare