Finns det någon myndighet som förvarar gåvobrev?

2019-04-29 i Gåva
FRÅGA
Vilken myndighet förvarar gåvobrev ? Det gäller gåva i form av fastighet, gåvan given under 1980- talet, från förälder till barn.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Varken Lantmäteriet eller någon annan myndighet har som uppgift att förvara gåvobrev. Förvisso ska ett gåvobrev som avser en fastighet bifogas till ansökan om lagfart hos Lantmäteriet (20 kap. 5 § jordabalken). Efter avslutat ärende skickar dock Lantmäteriet tillbaka originalhandlingen. Lantmäteriet förvarar alltså inte gåvobrev.

Eftersom ett gåvobrev kan utgöra en viktig handling ur flera olika hänseenden kan det kan behöva förvaras på ett säkert ställe. Ett sådant säkert ställe kan exempelvis vara i ett bankfack.

Vänligen,

Marika Jaaniste
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (533)
2019-05-17 Kan våra föräldrar skänka oss en fastighet utan att behöva betala skatt?
2019-05-15 Gåvans värde i gåvobrev
2019-05-11 Gåvobrev eller testamente?
2019-05-09 Behöver jag lämna tillbaka gåva som jag mottagit?

Alla besvarade frågor (69212)