Finns det någon lag om civilkurage?

Hej! Jag har lite frågor kring varför lagen ser ut som den gör angådende civilkurrage. Jag har uppfattat att det inte finns en exakt lag. Vilka följder har det fått, gärna i något exempel på en verklig händelse.

Tack så jättemycket!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder till oss på Lawline med din fråga.

I Sverige finns det ingen skyldighet att agera om någon befinner sig i nöd, inte heller om det gäller att rädda livet på någon som exempelvis håller på att drunkna. Det har gjorts utredningar om Sverige ska införa en civilkuragelag, men dessa har ännu inte lett till några lagändringar. Anledningen till detta är kortfattat att staten inte vill att personer genom tvång ska försätta sig i fara genom ingripanden. Med andra ord vill lagstiftarna inte att medborgare ska göra sig skyldiga till brott endast genom att de råkade passera just vid det aktuella tillfället.

Underlåtenhet att inte agera kan dock vara straffbart för personer som besitter ett ansvar. Exempelvis kan en badvakt göra sig skyldig till brott om denne underlåter att hjälpa någon som håller på att drunkna.

Som nämnt ovan finns det inga lagar som tvingar människor att ingripa i nödsituationer. Det finns dock lagar som frikänner personer från ansvar vid ingripanden i nödsituationer om själva ingripandet i sig är brottsligt, exempelvis 24:5 brottsbalken. Paragrafen i 24:5 ger personer rätt att exempelvis ingripa mot någon som misshandlar annan utan att personen själv blir skyldig till misshandel genom sitt ingripande. Du finner rättsfall där denna regel har prövats i lagkommentaren till 24:5.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Malcolm HamiltonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”