Finns det möjligheter att få rättshjälp billigare när man saknar de ekonomiska möjligheter för att bekosta det själv?

2020-07-31 i Rättshjälp
FRÅGA
Jag har jätte dålig ekonomi men behöver rättshjälp för att få tillgång till domstol. Finns det möjlighet till det?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar som du behöver vägledning hur du ska få juridisk hjälp när det saknas ekonomiska möjligheter för att bekosta det själv. Det finns två delar att kolla på, den första är din hemförsäkring och den andra är rättshjälp.

Vad erbjuder din hemförsäkring?
Vissa hemförsäkringar ingår det rättsskydd och det är att du kan få ersättning för de kostnader du har fått när du har anlitat ett juridiskt ombud eller eventuella rättegångskostnader för din motpart om du skulle förlora en tvist.

När kan du få rättshjälp?
Rättshjälp är när man får ersättning som betalas ut av staten och inte av försäkringsbolagen. Rättshjälp är lagreglerad (Rättshjälpslagen) och det är upp till staten att bevilja stödet. Du kan bara få rättshjälp om du inte kan få rättsskydd via en hemförsäkring och har en begränsad ekonomi (Se 6-8§§ rättshjälpslagen). Sedan innan ansökan om rättshjälp görs det en timmes juridisk rådgivning för att undersöka om din situation kan lösas efter rådgivningen. Den juridiska rådgivningen får du betala själv men kan halveras eller bli gratis beroende på din ekonomiska situation eller om du är omyndig. Det är i princip människor som har väldigt dåliga ekonomiska situationer som blir beviljas rättshjälp.

Min rekommendation
Så min rekommendation är att du först kolla vad som ingår i din hemförsäkring och överväger hur du vill gå tillväga. Sedan vi på Lawline hjälper dig mer än gärna när du anlitar en av våra jurister.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Lucas Rasmusson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättshjälp (70)
2021-03-05 Kostnad för försvarare
2021-01-31 Vem får vara juridiskt ombud i tvistemål?
2020-12-31 Fråga angående rättskydd och rättshjälp.
2020-11-28 Skäl att kontakta advokat vid ringa narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (89960)