Finns det möjligheter att anmäla arbetsplats anonymt?

2021-08-05 i Sekretess
FRÅGA
HejPå min arbetsplats pågår det en hel oänligheter som svart arbete av illegala personer med falsk idenditet, personal utan körkort som levererar företagsvaror över hela landet, ockupation av kommun ägda lokaler mm.Jag har en fastantällning på företaget och är nog den ända vars anställning är helt legitimt. Jag trivs med mitt arbete men omständigheterna börjar tära på mig.Vad kan jag göra utan att hamna i konflikt med hela arbetslaget.Alla är släkt med ägaren.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att du har som avsikt att försöka komma till rätta med arbetsförhållandena men att du trivs på jobbet, och vill därför inte riskera att förlora det eller komma i konflikt med ägarfamiljen.

Rättsliga utgångspunkter

Om du tipsar Arbetsmiljöverket om missförhållanden på jobbet är det möjligt för arbetsgivaren genom offentlighetsprincipen hitta vem som slagit larm. Vill du vara säker på att du förblir anonym ska du använda dig av en s.k "arbetstagares anmälan". Det är offentlighetsprincipen i 2:1 TF som ger en chef eller arbetsgivare möjlighet att ta reda på vem som tipsat myndigheten – om man inte aktivt utelämnat sina kontaktuppgifter, exempelvis om man skickat ett mejl. Mejlet blir emellertid en allmän handling, möjlig för vem som helst att begära ut.

Men vill man vara säker på att inte kunna bli spårad som källa till ett tips finns en annan möjlighet som är extremt praktisk. Det kallas arbetstagares anmälan. Det finns för att skydda dig som arbetstagare och för att man ska slippa repressalier i efterhand.

Vad är en arbetstagares anmälan och hur fungerar det?

För att utnyttja denna möjlighet ska man arbeta på den arbetsplats som anmälan gäller. Det är också viktigt att tala om detta när man kontaktar Arbetsmiljöverket. Även någon med nära kopplingar, som en maka/make eller förälder som har barn på en skola med missförhållanden har samma möjlighet. Sekretesskyddet innebär i sin tur att anmälan inte registreras och diarieförs, utan bara skickas vidare till en arbetsmiljöinspektör som bedömer om det finns skäl för myndigheten att göra en insats. Skulle anmälan leda till en inspektion uppger inte heller inspektören att det finns en anmälan i bakgrunden. Teoretiskt sett kan utfallet alltså bli att verket går in och utreder arbetsplatsen, men kan tala om för chefen att detta skett som en "flygande inspektion" och att det därmed inte finns skäl för någon att anta att det finns en anmälan bakom. På arbetsmiljöverkets hemsida finns det mer information som belyser svaret på din fråga, klicka här

Sammanfattning

Genom att göra en arbetstagares anmälan kan du vara säker på att några uppgifter inte lämnas ut till din arbetsgivare, då anmälan omfattas av sekretess enligt 28:14 OSL, vilket utgör ett undantag från offentlighetsprincipen. Myndigheten kommer varken bekräfta eller dementera att en anmälan gjorts. Eftersom anmälningarna inte diarieförs finns heller ingen statistik över hur många som använder sig av arbetstagares anmälan.

Vill du göra en sådan arbetstagares anmälan gör du det enklast genom kontaktformuläret på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Dani Elipas Gobraeel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?