Finns det mall för testamente som täcker en specifik situation?

2020-02-23 i Testamente
FRÅGA
Vi har 2 barn. De har varsitt barn. Vi har alltså 2 barn och 2 barnbarn. Vi vill att barn och barnbarn får dela lika på arvet. Finns det någon mall för ett testamente som täcker detta?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline!

Allmänt om arv och testamente som kan beröra er situation
Enligt den legala arvsordningen ärver arvlåtarens avkomlingar (bröstarvingar) i första hand, era barn alltså, och om inte avkomlingar finns ärver deras barn. För att undgå den legala arvsordningen kan man skriva ett testamente och förordna om sin kvarlåtenskap, precis som du skriver i din fråga. Ni kan testamentera er kvarlåtenskap hur ni vill så länge det inte inskränker i era barns laglotter som de skulle få enligt lag. Laglotten är halva arvslotten och eftersom era barn ärver hälften av er (arvslotten), blir era barns laglott 25% av er kvarlåtenskap. Eftersom det är fyra personer som ska dela lika på arvet blir frågan om laglott inte ett problem, men skulle det finnas fler barnbarn och alla ska dela lika på arvet kan det bli så att era barns laglott inskränks, vilket barnen skulle kunna ifrågasätta. Det kan vara bra att ha vetskap om detta!

Angående din fråga om mall för testamente
Jag har inte kunnat hitta någon utformad mall som täcker specifikt er situation och anledningen till detta är med stor sannolikhet att testamente är ytterst individuellt och det är upp till testatorn (den som skriver testamentet) att beskriva sin vilja och hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Det finns inte heller några regler för hur testamentet ska skrivas, det är upp till er att utforma det utifrån era önskemål, och det är viktigt att er yttersta vilja framgår!

I ärvdabalken (ÄB) finns det emellertid formkrav för upprättandet av testamentet (10 kap. ÄB). Lagen beskriver vad som krävs för att testamentet ska vara giltigt, exempelvis att det måste bevittnas av två vittnen i deras samtida närvaro (10 kap. 1 § ÄB). Det finns även regler om vem som inte får bevittna testamentet, till exempel den som är under 15 år eller på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen. Inte heller testatorns make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon får vara vittne (10 kap. 4 § ÄB).

Jag hoppas att du fick din fråga besvarad. Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2816)
2021-04-09 Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?
2021-04-08 Lagval för arv inom EU
2021-04-06 Kan vi testamentera bort sommarhuset med möjlighet för särkullbarnen att lösa ut sin andel?
2021-03-31 Giltiga testamenten och möjlighet att överklaga ett testamente

Alla besvarade frågor (91059)