Finns det lagrum för en chef vid statlig myndighets relation med anställd?

2017-05-31 i Myndigheter
FRÅGA
Att som lönesättande chef i statlig myndighet ha en kärleksrelation med en av sina anställda är uppenbart olämpligt. Att dessutom agera referent då den anställde söker eftertraktade tjänster i samma myndighet är inte heller lämpligt. Min fråga är om det finns något lagrum som reglerar detta? Kan det till och med handla om någon typ av brott? Vad ryms inom ramen för tjänstefel?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tjänstefel reglerar när någon av uppsåt eller oaktsamhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften genom en handling eller underlåtenhet till handling. Detta gäller dock enbart vid myndighetsutövning, vilket bland annat innebär när myndigheten fattar beslut som påverkar enskilda i form av förmåner, skyldigheter eller annat. Myndighetsutövning föreligger inte när det rör sig om fall där myndigheten är någon form av avtalspart, vilket den är när den är i egenskap av arbetsgivare. Alltså är detta inte någon form av tjänstefel enligt 20 kap brottsbalken när en chef har en relation med anställd.

Utöver detta finns det givetvis många andra regler som en chef på en statlig myndighet måste följa, men några särskilda lagrum för relationer med anställda finns inte.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Carolina Lundh
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (431)
2021-08-01 Var folkbokför jag mig om jag saknar bostad?
2021-07-27 Räknas mallar som domstolarna har till stöd för domskrivning som allmänna handlingar?
2021-07-25 Kan jag byta efternamn?
2021-07-17 Krävs strandskyddsdispens för växthus?

Alla besvarade frågor (94603)