FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt19/07/2019

Finns det lagar som ger skadestånd vid olycka och när måste skadan i så fall anmälas?

Hej,

Jag undrar vilka rättigheter man har till skadestånd/ersättning för skador/ärr som uppstått under en olycka när man var 4 år (numera 28).

Finns det några statliga lagar/rättigheter som reglerar ett skydd/ersättning för den utsatta, om hen tex inte har/haft egen privat försäkring tecknad?

Hur långt tillbaka kan man söka skadestånd/ersättning för skador/ärr?

Har detta någon påverkan om det innebärt komplikationer och svårigheter som visats i vuxen ålder?

Tack

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du dels generellt undrar i vilka situationer man kan få ersättning för skador genom lag, dels vad som gäller i ditt fall angående en äldre skada.

Lagar som ger skadestånd vid olycka

Vad som gäller vid en olycka beror på vilken olycka det rör sig om. Det finns olika lagar som reglerar olika fall, och det är svårt att besvara frågan exakt utan mer information, men nedan följer några exempel och lite information om Skadeståndslagen (SkL):

Om du till exempel köper en produkt som visar sig ha en säkerhetsbrist, och du skadas av produkten, kan du få ersättning enligt produktansvarslagen. Om du skadas av en verksamhet som bedrivs på en fastighet, och du tillhör den fastighetens omgivning (t.ex. om du bor granne med en fabrik), kan du få skadestånd enligt Miljöbalkens 32 kap.

Om det inte finns en särskild lag som reglerar olyckan, kan det finnas möjlighet att få skadestånd genom SkL Förutsättningarna för att SkL ska kunna tillämpas vid en personskada (som t.ex. ett ärr) finns reglerade i SkL 2 kap 1 §: Skadan ska vara orsakad av annan, genom en handling eller passivitet, med uppsåt eller genom vårdslöshet. Det krävs även s.k. adekvat kausalitet vilket innebär ett samband mellan skadan och olyckan. Man kan säga att skadan ska ligga i farans riktning och gå att förutse.

För att ta ett exempel på när skadeståndslagen kan tillämpas, kan det vara om du blev skadad av en lekkamrat vars förälder inte hade tillräcklig uppsyn över sitt barn.

Om man får ersättning för en personskada genom SkL, följer villkoren för detta av SkL 5 kap 1 §. Sjukvårdskostnader, inkomstförluster fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur eller av bestående art (t.ex ärr) ersätts.


Hur lång tid har man på sig att anmäla en skada?

En skada bör anmälas så fort som möjligt. Om tio år eller mer har passerat sedan olyckan, är det försent att anmäla skadan. Rätten till ersättning är då preskriberad. Att ärendet är preskriberat betyder att du inte längre har rätt till ersättning därför att det har gått för lång tid innan du anmälde skadan eller framställde ditt krav på ersättning. Detta följer av att ersättning för personskada vanligen omfattas av den tioåriga preskriptionstid som regleras i preskriptionslagen 2 §.

Vad gäller därför i ditt fall?

Ovanstående innebär i ditt fall att ärendet dessvärre är preskriberat eftersom det förflutit 24 år sedan olyckan, under förutsättning att du inte tidigare anmält skadan eller ställt krav på ersättning. Du har då förlorat din rätt till ersättning. Det är dock svårt att besvara frågan om ditt fall exakt utan att känna till huruvida det är anmält sedan tidigare samt vilken olycka det rör sig om, men under förutsättning att ärendet inte är tidigare anmält är ditt ärende tyvärr preskriberat.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Felicia FredinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”