FrågaAVTALSRÄTTGåva09/06/2019

Finns det krav på gåvobrev vid gåva av lös egendom?

Min dotter, 27 år, har Aspergers syndrom och bor på ett serviceboende.

Hon har mycket svårt med sociala kontakter och lever därför ett

tämligen isolerat liv. Jag besöker henne nästan varje dag, handlar åt henne

och skjutsar henne om hon skall någonstans.

Hon kommer nu att få en större summa pengar från en olycksfallsförsäkring men då

hon inte anser sig behöva mer pengar själv vill hon ge mig och min fru 500.000 kr i gåva

Hon är ej omyndigförklarad och har ingen förmyndare eller god man.

Fråga: Kan vi ta emot dessa pengar som gåva. Behövs i så fall ett skriftligt gåvobrev?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga handlar om gåva och regleras bl.a. i lag angående vissa utfästelser om gåva (gåvolagen).

När blir det en gåva?

Vad gäller lös egendom, vilket det är fråga om i detta fall, finns inga formkrav för att transaktionen ska räknas som gåva. Det krävs alltså inte att något gåvobrev upprättas, även om det kan vara bra ur bevissynpunkt att ha ett gåvobrev. Däremot finns det vissa kriterier för att transaktionen ska räknas som en gåva, dessa är:

Det har skett en förmögenhetsöverföring.Överföringen har skett frivilligt.Det finns en gåvoavsikt- givaren vill berika mottagaren.

Om dessa tre kriterier är uppfyllda föreligger en gåva, oavsett om gåvobrev upprättats eller inte. Eftersom din dotter inte har god man eller förvaltare finns det inget som hindrar henne att själv bestämma ifall hon vill ge bort pengarna eller nyttja dem på annat sätt.

Utfästelse om gåva

Utfästelser om gåva är som huvudregel inte bindande, utan det krävs att gåvan faktiskt fullbordas innan den blir bindande (1 § gåvolagen). Detta betyder att din dotter inte är bunden av att hon sagt att hon ska ge er pengar, hon kan ändra sig fram tills ni faktiskt besitter pengarna. Om utfästelsen nedtecknas i skuldebrev eller liknande urkund eller kommer till allmänhetens kännedom kan dock utfästelsen bli bindande (1 § gåvolagen).

Sammanfattning

Vad gäller lös egendom finns inget formkrav att gåvobrev ska upprättas för att gåvan ska bli giltig. Det finns tre kriterier som ska vara uppfyllda för att det ska räknas som en gåva. Har personen ifråga ingen förvaltare eller god man får personen företa vilka rättshandlingar den vill. Utfästelse av gåva är som huvudregel inte bindande. Jag ser inget som hindrar er från att ta emot pengarna juridiskt.

Hoppas detta var till hjälp för dig.

Linn LindelöfRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning