Finns det formkrav på ett anställningsavtal?

2020-10-25 i Övrigt
FRÅGA
Jag har vid två tillfällen fått digitala anställningskontrakt. Jag kan förstå hur ett fysiskt kontrakt kan vara bindande, med handstilsanalys av din underskrift. Men detta kontrakt fick jag mailat till mig och jag "signerade" med en knapptryckning. Inte ens ett bank-id..Hur kan det vara juridiskt bindande? Hypotetiskt skulle ju någon kunnat hacka mitt mailkonto och "signerat" i mitt ställe, likaså för arbetsgivarens vägnar...Det liknar mer ett muntligt kontrakt...Hur får jag tillgång till den information som rimligtvis borde vara inbäddat i dokumentet, bortsett från texten i sig själv? Jag kunde inte ens spara ner det till min dator, enda sättet för mig att öppna dokumentet är att öppna det via länken jag fick skickad till mig, och hoppas att det fortfarande finns där online..
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara frågan kommer regler från Anställningsskyddslagen (LAS) att användas.

Jag uppfattar att din första fråga är om digitala anställningskontrakt kan vara juridiskt bindande. Inledningsvis kommer jag därför att beskriva om det finns några formkrav för anställningsavtal. Därefter kommer jag att svara på din andra fråga som jag tolkar är hur du kan få tillgång till anställningsavtalet och dess innehåll.

Finns det några formkrav på ett anställningsavtal?

I svensk rätt finns det inga formkrav på ett anställningsavtal. Det innebär att ett anställningsavtal kan vara giltigt även om det är muntligt. Ett skriftligt anställningsavtal, även om avtalet är digitalt, kräver inte några underskrifter för att det ska vara juridiskt bindande.

Anledningen till att fysiska eller digitala underskrifter ibland används vid avtal beror på att det är lättare att bevisa att det existerar ett avtal mellan parterna. Det är dock ingenting som krävs eller gör att avtalet blir mer juridiskt bindande. En underskrift ska snarare ses som ett bevis på att avtalsparterna har läst igenom avtalet och accepterat avtalsvillkoren.

Hur kan man få tillgång till ett anställningsavtal och dess innehåll?

Senast en månad efter att arbetstagaren börjat arbeta ska en arbetsgivare lämna skriftlig information till arbetstagaren. Denna information utgör inte själva anställningsavtalet. Den skriftliga informationen från arbetsgivaren ska innehålla uppgifter om anställningsvillkoren och information om anställningsförhållandet (6 c § LAS).

Sammanfattning och rekommendation

Det finns inga formkrav på ett anställningsavtal i svensk rätt. Ett anställningsavtal kan ingås muntligen eller skriftligen. Det krävs inga underskrifter för att ett anställningsavtal ska vara juridiskt bindande. Det betyder att digitala anställningsavtal med eller utan underskrifter är giltiga.

Enligt lag ska en arbetsgivare inom en månad lämna skriftlig information till en arbetstagare om anställningsvillkor och information om anställningsförhållandet. Denna information är dock inte att betrakta som själva anställningsavtalet. Min rekommendation är att du försöker att hitta anställningsavtalet via länken, eller fråga din eller dina arbetsgivare om en kopia på anställningsavtalen.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1901)
2021-06-12 Vad händer om arbetsgivaren inte säger upp mig innan jag fyller 68 år?
2021-06-03 Har jag rätt till lönesamtal?
2021-05-31 Vad får min arbetsgivare göra när den anser att jag gjort fel?
2021-05-31 Vad är Lawlines priser?

Alla besvarade frågor (93146)