Finns det formkrav på avstående av arv?

Hej! Kan ett arvavstående av laglott från bröstarvinge skrivas på egen hand som ett vanligt enkelt brev? T ex "Jag NN avstår härmed från min laglott i egenskap av bröstarvinge till NN fram till det blir aktuellt med bodelning efter XX;s bortgång". Eller finns det särskilda blanketter? Ska det bevittnas förutom signatur?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga till Lawline!

Reglerna kring arv finns i ärvdabalken (ÄB) och det är där vi kommer hitta svaret på din fråga.

Med tanke på att du i ditt exempel skriver "fram till det blir aktuellt med bodelning efter XX;s bortgång" förstår jag det som att du menar att ett särkullbarn vill avstå från sitt arv efter den första avlidne till förmån för den efterlevande maken (ÄB 3 kap 9 §). Om ett särkullbarn avstår sin rätt från arv innebär det att arvsrätten "omvandlas" till en kvotandelsrätt från det som finns att ärva när efterlevande maken avlider. Särkullbarnet blir alltså efterarvinge.

Det finns inga direkta formkrav för denna typen av avstående från arv. Det är dock viktigt att det finns någon typ av skriftlig dokumentation om det skulle bli problem i bevishänseende. Det är också viktigt att formulera dokumentet så tydligt som möjligt där det står att särkullbarnet avstår arv "till förmån för efterlevande make". Detta för att särkullbarnet verkligen får sitt efterarv. Annars finns det risk att det tolkas som att man helt avstår från arv vilket jag förstår inte är tanken i ditt fall.

En skriftlig arvsavståendehandling till förmån för den efterlevande maken ska lämnas in till skatteverket i samband med bouppteckningen när första maken avled. Det kan även tecknas senare men är lika bra att få in handlingarna så fort som möjligt! Alltså kan avståendet från arvet först ske efter dödsfallet, man kan alltså inte ingå avtal kring just detta innan dödsfall.

Sammanfattningsvis så finns det inget formkrav utan du kan formulera det som ett vanligt brev precis som du säger. Rekommenderat är såklart att göra det så tydligt som möjligt och med signatur så att det inte misstolkas. Det ska därefter lämnas in till skatteverket tillsammans med bouppteckningen. Om du vill ha hjälp får du gärna kontakta våra jurister eller höra av dig till vår telefonrådgivning! Annars hoppas jag att du är nöjd med svaret!

Allt gott

Karin EkströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo