Finns det formkrav på avstående av arv?

2019-03-09 i Arvsavstående
FRÅGA
Hej! Kan ett arvavstående av laglott från bröstarvinge skrivas på egen hand som ett vanligt enkelt brev? T ex "Jag NN avstår härmed från min laglott i egenskap av bröstarvinge till NN fram till det blir aktuellt med bodelning efter XX;s bortgång". Eller finns det särskilda blanketter? Ska det bevittnas förutom signatur?
SVAR

Hej, tack för din fråga till Lawline!

Reglerna kring arv finns i ärvdabalken (ÄB) och det är där vi kommer hitta svaret på din fråga.

Med tanke på att du i ditt exempel skriver "fram till det blir aktuellt med bodelning efter XX;s bortgång" förstår jag det som att du menar att ett särkullbarn vill avstå från sitt arv efter den första avlidne till förmån för den efterlevande maken (ÄB 3 kap 9 §). Om ett särkullbarn avstår sin rätt från arv innebär det att arvsrätten "omvandlas" till en kvotandelsrätt från det som finns att ärva när efterlevande maken avlider. Särkullbarnet blir alltså efterarvinge.

Det finns inga direkta formkrav för denna typen av avstående från arv. Det är dock viktigt att det finns någon typ av skriftlig dokumentation om det skulle bli problem i bevishänseende. Det är också viktigt att formulera dokumentet så tydligt som möjligt där det står att särkullbarnet avstår arv "till förmån för efterlevande make". Detta för att särkullbarnet verkligen får sitt efterarv. Annars finns det risk att det tolkas som att man helt avstår från arv vilket jag förstår inte är tanken i ditt fall.

En skriftlig arvsavståendehandling till förmån för den efterlevande maken ska lämnas in till skatteverket i samband med bouppteckningen när första maken avled. Det kan även tecknas senare men är lika bra att få in handlingarna så fort som möjligt! Alltså kan avståendet från arvet först ske efter dödsfallet, man kan alltså inte ingå avtal kring just detta innan dödsfall.

Sammanfattningsvis så finns det inget formkrav utan du kan formulera det som ett vanligt brev precis som du säger. Rekommenderat är såklart att göra det så tydligt som möjligt och med signatur så att det inte misstolkas. Det ska därefter lämnas in till skatteverket tillsammans med bouppteckningen. Om du vill ha hjälp får du gärna kontakta våra jurister eller höra av dig till vår telefonrådgivning! Annars hoppas jag att du är nöjd med svaret!

Allt gott

Karin Ekström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (254)
2019-08-13 Du kan avsäga dig din arvsrätt och låta dina barn ärva istället
2019-07-31 Kan barn avsäga sig arv?
2019-07-19 Vad händer om alla dödsbodelägare avstår arv?
2019-07-12 Ärver mina barn om jag skulle avstå arvet efter min pappa?

Alla besvarade frågor (72172)