Finns det formkrav för hur arbetsgivaren ska lämna information till arbetstagarna om ändringar i ordinarie arbetstid enligt arbetstidslagen?

Arbetstidslagen: 12 § Alla arbetsgivare som anlitar arbetstagare till arbete annat än tillfälligt skall lämna arbetstagarna besked om ändringar i fråga om den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning minst två veckor i förväg. Sådant besked får dock lämnas kortare tid i förväg, om verksamhetens art eller händelser som inte har kunnat förutses ger anledning till det.

Frågan:Företaget vill ändra arbetstiden, räcker det att beskedet sker muntligt eller är det krav på att det måste vara skriftligt?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 12 § arbetstidslagen finns inga formkrav på hur informationen om ändringar i den ordinarie arbetstiden eller jourtiden ska lämnas till arbetstagarna. Det är alltså möjligt att lämna information både muntligt och skriftligt. Det är dock viktigt att komma ihåg att bestämmelsen kom till just för att fungera som ett minimikrav för särskilt utsatta grupper som arbetar deltid inom exempelvis hotellbranschen, restaurangbranschen samt detaljhandeln. Det är därför viktigt att inte frångå detta arbetstagarskydd som bestämmelsen innebär, och därmed snarare ge information om arbetstiden tidigare än två veckor i förväg. Ju tidigare, desto bättre men det är som sagt inget krav på att informationen ska ges tidigare än två veckor i förväg eller hur informationen ges till arbetstagarna.

Vad som dock är viktigt att påpeka är att arbetstidslagens bestämmelser kan sättas ur spel genom centrala kollektivavtal, dvs sådana kollektivavtal som sluts mellan ett eller flera fackförbund och en arbetsgivarorganisation. Detta innebär att om det finns ett lokalt kollektivavtal på din arbetsplats får du kolla på vad det säger istället för arbetstidslagen om hur information till arbetstagarna ska ges.

Slutligen som svar på din fråga: Det finns inga formkrav i arbetstidslagen om hur information ska lämnas berörande ändringar i den ordinarie arbetstiden eller jourtiden. Muntligt och skriftligt är ok. Kolla dock upp så att det inte finns något kollektivavtal på din arbetsplats som säger något annat. I sådana fall gäller detta före arbetstidslagen [3 § arbetstidslagen].

Hoppas du fick svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer.

Med vänlig hälsning

Matilda HetlesaetherRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”