Finns det formkrav för fullmakt?

2017-05-24 i Formkrav
FRÅGA
finns några speciella krav på utformning av fullmakt att använda vid årsmöte med en samfällighetsförening?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fullmakt regleras i avtalslagen (AvtL), som du kan se här. Däremot finns det inga lagstadgade formkrav för en fullmakt (bara om det gäller köp av fast egendom, fullmakt måste då vara skriftlig). En fullmakt kan vara både skriftlig och muntlig men för att undvika missförstånd kan en skriftlig fullmakt vara att föredra. Då kan det vara bra att skriva vem fullmakten är ställd till, vilken handling fullmakten omfattar och underskrift med datum. Alltså så finns det inga formkrav vid utformningen av fullmakten för årsmötet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (174)
2021-07-04 Är avtal bindande utan signatur?
2021-07-03 Är muntliga avtal lika bindande som skriftliga?
2021-04-30 Min fru kommer att bli blind och få problem med underskrifter, hur gör hon?
2021-04-29 Vilka får bevittna en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (94413)