Finns det ett maxantal för hur många fullmakter som kan delas ut till en person?

2020-07-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej, jag undrar om det finns någon gräns för hur många fullmakter man kan ha utställda på sig som fullmaktstagare. Om det finns något maxantal? Hur fungerar det sedan med betalningar från fullmaktsgivarens bankkonto, loggar man in via dennes bank fast med mitt bank ID?Tacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag delar upp din fråga i två moment nedan.

1. Finns det något maxantal?

2. Hur fungerar det sedan med betalningar från fullmaktsgivarens bankkonto, loggar man in via dennes bank fast med mitt bank ID?

Svar

1. Fullmaktsinstitutet regleras huvudsakligen i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, närmare bestämt i lagens andra kapitel. Vad en fullmakt har för rättsföljder stadgas i 10 § första stycket. I lagen anges inte något tak för antalet fullmakter som kan delas ut till en person. Med andra ord finns det ingen sådan begränsning såvitt ni inte har föreskrivit ett maxantal i ett avtal mellan er. En annan sak är att det kan bli otympligt rent praktiskt att hålla reda på var och en av de utgivna fullmakterna, vilka – vid behov -- måste återkallas enskilt.

2. Hur ni gör med betalningen är upp till er, lagen uppställer endast vad som krävs för en giltig fullmakt, vad den innebär och konstruktionen för behörig/befogenhet. Ni kan kontakta banken som troligtvis har en etablerad och välfungerande praxis på området då fullmakter är ofta förekommande.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Pontus Fridén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1380)
2021-03-01 Skriva på med hand på penna
2021-03-01 För lång bindningstid hos ett gym?
2021-02-25 Måste det finnas ersättare vid fullmaktshavarens frånfälle?
2021-02-24 Kan fullmaktshavare agera mot fullmaktsgivarens intressen?

Alla besvarade frågor (89873)