Finns det en tidsram för när man ska delges misstanke om brott?

Jag flyttade min bil 500 meter, innan jag drack en cider. När polisen senare kom till platsen fick jag blåsa och blåste rött. Jag har då druckit en 7,2 cider. Ingen har varken sett mig sitta eller köra min bil med alkohol i kroppen. Polisen tog mitt körkort och jag väntar på delgivning. Jag anser att jag inte kört rattfull! Hur länge måste man vänta på delgivning? Finns det tidsramar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tolkning av fråga och tillämplig lag

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns någon tidsram för när delgivning om misstanke om brott ska ske. Reglering kring delgivning om misstanke om brott återfinns i rättegångsbalken (RB) och jag kommer därför att utgå ifrån dessa regler.


Allmänt om förundersökning

När polisen misstänker att ett brott har begåtts inleder de en förundersökning. I en förundersökning försöker polisen utreda vad som har hänt genom bl.a. förhör och undersökning av brottsplatsen. Under förundersökningen undersöks om det finns tillräckliga skäl för att väcka åtal mot den misstänkte (23:2 RB).


När är polisen skyldig att delge en person misstanke om brott?

Först när förundersökningen har kommit så långt att någon kan skäligen misstänkas för brottet ifråga finns en skyldighet för polisen att underrätta personen om misstanken (23:18 RB). Skäligen misstänkt är den lägre misstankegraden och innebär att det finns konkreta omständigheter som med viss styrka talar för att den misstänkte begått det brott som misstanken avser. Att polisen ska underrätta personen om misstanken brukar benämnas att denne delges misstanke om brott. Däremot finns ingen tidsram för hur lång tid polisen har på sig att göra detta, utan det beror helt enkelt på hur omfattande förundersökningen är. Dessvärre kan jag därför inte svara på hur lång tid du kommer behöva vänta på delgivning.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du välkommen att kontakta oss igen.


Vänligen,

Sarah LianderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”