Finns det en skyldighet att avlägsna träd som skadar grannens uppfart?

2020-08-27 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej Jag har gjort en uppfart intill mitt hus. Grannarnas träd sticker ut på min uppfart och skadar min asfalt. Pratat med grannarna men dem vill inte bekosta fällning av träd så dem sa att jag får göra det själv. Är dem inte skyldiga till att åtgärda detta ? Sedan har vi deras slipers som skadar min uppfart fallerar. Har dem inte skyldighet att göra detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Den typ av förhållande mellan grannar som dina frågor berör regleras i 3 kap. Jordabalken (JB). När det gäller din grannes träd så utgår jag i mitt svar från att det rör sig om någon form av gren/rot som förstör din uppfart, alltså inte stammen i sig.

Avlägsnande av grannes växtlighet

Inträngande växtlighet regleras i 3 kap. 2 § JB. I paragrafen stadgas att rot eller gren som tränger in över en grannes tomt får tas bort om den medför olägenhet. Om det kan antas att ett borttagande skulle medföra skada för växtens ägare måste dock först ägaren ges chansen att ta bort roten eller grenen. Grannen ska få skälig tid på sig att åtgärda detta, vilket tidigare har ansetts vara ca sex månader. Om din granne inte vidtar åtgärden inom denna tidsperiod är det alltså fritt fram för dig att ta bort grenar eller rötter som tränger in på din tomt.

Att lagen tydliggör att det enbart är rötter och grenar som får tas bort innebär att det inte är tillåtet att skada trädstammen i sig. Jag vill härmed påpeka att det är viktigt att vara försiktig när man tar bort grenar eller rötter, eftersom det finns en risk för skadeståndsskyldighet om trädet tar mer skada än nödvändigt.

Vad gäller vem som betalar för avlägsnandet av grenar och rötter så innehåller jordabalken inga bestämmelser som ger någon rätt att kunna begära ersättning för kostnaderna från din granne. Det får man med alltså bekosta själv.

Skadeståndsskyldighet för skada på din uppfart

Enligt 3 kap. 1 § JB ska varje fastighetsägare ansvara för att vårda och bruka sin fastighet så att omgivningen inte störs. Med hänsyn till att träd och slipers orsakat skada på din uppfart finns möjlighet att rikta skadeståndsanspråk mot din granne. För att så ska vara fallet krävs någon form av vårdslöshet från din grannes sida, 2 kap. 1 § skadeståndslagen. För att någon skadeskyldighet ska anses föreligga krävs dessutom adekvat kausalitet mellan den skadevållande handlingen och skadan. Detta rekvisit innebär i korthet att skadan skall vara en förutsebar och sannolik följd av oaktsamheten.

Det är svårt för mig att bedöma huruvida rekvisiten för skadeståndsansvar är uppfyllda eller ej då jag inte har all relevant fakta. Men i korthet förutsätts att en åtgärd krävts från din grannes sida som inte vidtagits och att denna underlåtenhet medfört en skada för dig.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så är det ej möjligt att kräva att grannen tar bort vare sig träd eller slipers. Däremot så har du efter 6 månader från att du rätt att själv ta bort grenar och rötter som skadar din uppfart. För denna åtgärd kan du dock inte kräva ersättning från grannen.

Skadan som uppstått på din uppfart kan däremot möjligen ersättas på skadeståndsrättslig väg. Jag rekommenderar dig till att boka tid med våra jurister här på Lawline för att undersöka dina möjligheter för ett sådant anspråk.

Hoppas du fick svar på dina frågor.

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2035)
2021-04-21 Kan en före detta ägare ha rätt att nyttja mark på fastighet?
2021-04-17 Kan jag fotografera ett privat slott?
2021-04-16 Vad gäller om granne vill fälla träd på min tomt?
2021-04-11 Kan jag omklassificera min fastighet till fritidsboende?

Alla besvarade frågor (91415)