FrågaAVTALSRÄTTGåva30/12/2021

Finns det en gräns för hur mycket pengar man kan ge i gåva?

Hej

Min kusin i Japan är över 90 år och vill ge mig en gåva. Den behövs för pensionen är låg. Gåvan är på 1 000 000 Yen och är ca 70 000 kr. Har hört det ska finnas en gräns för hur stor summa? Innan skatt? Vad jag förstår ingen skatt? Är det något formellt att tänka på eller göra i övrigt.

Vänligen och ser fram emot svar.


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att en överföring ska betraktas som gåva måste ett antal kriterier vara uppfyllda:

1.Det måste ha skett en förmögenhetsöverföring, alltså att pengarna har ett faktiskt värde som flyttas från givaren till mottagaren 2.Det måste finnas en gåvoavsikt vilket innebär att det måste finnas en avsikt att ge detta som gåva 3.Gåvan ska bygga på frivillighet

I Sverige finns ingen gräns för hur mycket pengar som kan ges bort genom gåva. Detta beror på att en gåvoförbindelse i grunden är ett civilrättsligt avtal och i Sverige råder avtalsfrihet. Utmärkande är dessutom att gåvor är skattefria vilket följer av 8 kap. 2§ Inkomstskattelagen.

Det finns lagar som reglerar penningtvätt såsom lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism från år 2017. Lagen ställer höga krav på banker att inhämta uppgifter från sina kunder. Förutsatt att gåvokriterierna är uppfyllda finns det inget reellt juridiskt hinder att ge eller ta emot en gåva däremot kan alltså banken komma att ifrågasätta en sådan överföring.

I och med den nya lagen har banker och andra finansiella institut fått höga krav att hålla koll på deras kunders användande av bankens produkter och tjänster. I det fall banken bedömer en transaktion som avvikande från kundens beteende eller har någon annan misstanke råder en juridisk skyldighet att utreda förekomsten av brott. Banken får inte etablera, upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra en transaktion om banken inte har tillräcklig kännedom om dig som kund för att utifrån det utvärdera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism, 3 kap. 1§. Så länge pengarnas ursprung kan styrkas bör det alltså inte vara några större problem för dig.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Jasmine El MallahRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning