FrågaFASTIGHETSRÄTTKlyvning31/08/2018

​Finns det en besittningsrätt vid samägande?

En hyresfastighet med 3 lägenheter ägs av 3 delägare, där varje delägare bor i var sin lägenhet. Detta har varat i bästa samförstånd under 30 år. Efter att en delägare avled och delägarskapet gick över till en arvinge, blossade en konflikt upp och arvingen vill nu anmäla till Tingsrätten om offentlig auktion.

Fråga: Har de övriga ett slags besittningsrätt av hävd till sin respektive lägenhet om hyresfastigheten sälgs?

Lawline svarar

Hej, kul att du vänder dig till oss på Lawline!

Samägandet
Om det inte finns något samägandeavtal så regleras samägandet genom Samäganderättslagen.

Genom Samäganderättslagen 6 § har en delägare rätt att kräva försäljning genom en offentlig auktion hos Tingsrätten. För att detta ska ske krävs bara att en av delägarna vill att fastigheten säljs.


Klyvning
Ett alternativ om resterande vill behålla sina delar i fastigheten är att ansöka om klyvning av fastigheten hos Tingsrätten, se Samäganderättslagen 7 §. En ansökan om klyvning ses som ett hinder mot tvångsförsäljning och en offentlig auktion kan inte realiseras under tiden.

Klyvning innebär att fastigheten kommer fördelas på lotter mellan delägarna. Detta är möjligt om reglerna i Fastighetsbildningslagen (se 11 kap) är uppfyllda. Om de är uppfyllda i detta fallet kan jag inte svar på utan insyn i hur fastigheten är utformad, men det är möjligt att ansöka om klyvning och att försäljningen under denna period blir vilande.


Sammanfattning
Det finns ingen besittningsrätt av en fastighet som samägs men det går att ansöka om att få fastigheten delad så att delägarna får ut var sin del av fastigheten och samägandeförhållandet upphör.Hoppas svaret var till hjälp!

Vänliga hälsningar

Malin WaldénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Klyvning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000