Finns det ångerrätt för myndighet som inhandlat utbildningsmaterial?

2020-10-02 i Köplagen
FRÅGA
Ett litet utbildningsföretag (aktiebolag) säljer utbildningsmaterial via sin hemsida. En myndighet köper material och vill efter 7 månader skicka tillbaka det betalda materialet, eftersom man upptäckt att man sedan tidigare har det. Kan köparen åberopa någon lag paragraf ang ångerrätt? Vad gäller? Vad åligger säljaren i detta fall?Vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har en myndighet inhandlat utbildningsmaterial från ett litet utbildningsföretag. Sju månader efter köpet har myndigheten ångrat sig och vill skicka tillbaka det betalda materialet eftersom den då upptäckt att den sedan tidigare hade det. Du undrar om köparen (myndigheten) kan åberopa någon lag angående ångerrätt.

Då köpet av utbildningsmaterial skett från en myndighet av ett företag gäller köplagen mellan parterna. Köplagen är dispositiv innebärande att det går att avtala om annat än vad som stadgas i lagen. Normalt sett innebär det att parterna har ett avtal; om något inte är reglerat i avtalet kan man använda köplagen för att fastställa det som det tvistas om.

Köplagen innehåller inga bestämmelser om ångerrätt. Ångerrätten är i regel något det måste avtalas om och är enbart lagreglerad i t.ex. konsumentskyddande bestämmelser. Det finns exempelvis en ångerrätt enligt distansavtalslagen för köp som skett över internet eller telefon. Distansavtalslagen är dock endast tillämplig när köparen är konsument. Därav är lagen inte tillämplig i detta fall.

Det finns ingen lagstadgad ångerrätt i det fall du beskriver. Min rekommendation är att du går igenom avtalet mellan säljare och köpare. Har det avtalats om att säljaren har rätt att ångra sig gäller det. Å min mening torde det dock vara ovanligt att man (1) avtalar om en ångerrätt alls mellan företag, (2) i vilket fall att man avtalar om så lång tid som sju månader och (3) att man avtalar om ångerrätt när det gäller ett sådant material som utbildningsmaterial (då det kan kopieras enkelt).

Sammanfattningsvis är ångerrätt mellan företag/myndighet ingen rättighet utan en möjlighet om parterna avtalat om det. Givetvis står det säljföretaget fritt att acceptera köparens begäran om att få skicka tillbaka och få pengarna tillbaka. Däremot är säljaren inte skyldig att göra så.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet på måndag, den 5 oktober, klockan 9.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1337)
2021-04-18 Kan säljare ångra sig när avtal har ingåtts?
2021-04-13 Kan jag begära ersättning för ursprungligt fel på traktor?
2021-04-13 Fel vid köp av begnanad bil
2021-04-12 Vad har jag för rättigheter vid försenad leverans?

Alla besvarade frågor (91389)