Finns det åldersgräns för att begära ut allmänna handlingar?

FRÅGA
Hej! finns det någon åldersgräns på att begära ut allmänna handlingar? Tex om ett barn på typ 12 år vill begära ut en en handling om sig själv på socialtjänsten
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns ingen åldersgräns för att begära ut allmänna handlingar

Regler om allmänna handlingars offentlighet finns i vår grundlag tryckfrihetsförordningen.

I 2 kap 1 § tryckfrihetsförordningen stadgas följande: "Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar." Av 2 kap 16 § tryckfrihetsförordningen följer vidare att den som önskar ta del av en allmän handling har rätt till en kopia mot fastställd avgift.

Av 2 kap 1 § framgår att rätten att ta del av allmänna handlingar tillkommer var och en, det vill säga alla. Rätten att begära ut allmänna handlingar tillkommer alltså även de som är under arton år - så länge de kan framföra sin begäran själva, har de rätt att begära ut allmänna handlingar.

En annan sak är, att en begäran om allmänna handlingar ibland kan föranleda en avgift, och att en underårig (på grund av sin omyndighet) i sådant fall inte får åta sig att betala avgiften utan samtycke från vårdnadshavare.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Har du fler funderingar eller om jag missförstått dig får du gärna återkomma med fler frågeställningar, likt den du nyss ställde.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll