Finansiering av kostnader efter ett dödsfall

Min fråga är hur klarar man upp ekonomin om ena parten avlider och man plötsligt har en mängd utgifter; begravningskostnader och vanliga räkningar, innan bouppteckning och arvskifte är klart? Min hustru har hört från en änka, att man ska se till att man har mycket kontanter hemma. Det måste finnas bättre sätt!! Men hur?

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

En privat livförsäkring ger ersättning till dödsboet eller de förmånstagare som preciserats i livförsäkringen, så den vägen är helt upp till den som avled och hur den personen har bestämt att ordna ekonomin för sina efterlevande.

Tjänstepensionsavtal ger ersättning vid dödsfall till anhöriga. 9 av 10 har tjänstepension, men inte alla, den betalas ut av arbetsgivaren och kommer att bero på eftersom den bestäms mellan arbetsgivaren och fackförbund eller med den anställda.

Privat pensionssparande med återbetalningsskydd gör att sparkapitalet betalas tillbaka till de anhöriga när en anhörig avlider, detta för att säkerställa att pengarna inte försvinner eller distribueras ut till en allmän pool.

Efterlevandepension är ett statligt stöd till de efterlevande anhöriga som är tänkt att täcka utgifterna i hushållet då en inkomst i hushållet har försvunnit. Myndigheter, kommuner och försäkringar kommer automatiskt att bli underrättade om dödsfallet och informera den efterlevande via brev hur mycket rätt hen har till ersättning per månad.

Efterlevandeskydd efter att pensionen ha börjat betalas ut gör att pensionen övergår till partnern, men den kommer att bli lite lägre. Det här skyddet kan endast användas efter att pensionen har börjat betalas ut, om du avlider innan så försvinner pensionen ut i systemet till andra pensionssparare.

Begravningsavgiften finansieras genom skatten varje år. Svenska kyrkan är huvudman för begravning i Sverige och ansvarar för gravplats, gravsättning, ceremonin och kremering. Oavsett om du är medlem eller inte så kommer begravningsavgiften att täckas om den avlidne betalade skatt, om hen var medlem i Svenska kyrkan är övriga tjänster också kostnadsfria.

Sammanfattningsvis så behöver ni inte ha en massa kontanter hemma utan det finns andra vägar att finansiera utgifterna vid en familjemedlems dödsfall.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia WigströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning