Filma utan samtycke i hemmet

FRÅGA
Hej! Jag undrar om det är okej att någon fotar eller filmar mig i smyg när jag är med på ett möte online men sitter i mitt hem och inte har blivit tillfrågad om jag godkänner det? Det känns inte bra för mig och jag skulle inte ha godkänt det för vem som helst. Att fota någon i hemmet är inte rätt vet jag men på offentlig plats. Så vad räknas onlinemöte som?Mvh Marina
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Friheten att filma och fota vad som helst inskränks på vissa sätt enligt brottsbalken. Att filma någon utan dess tillstånd kan både ses som kränkande fotografering och som ofredande.

Kränkande fotografering

Kränkande fotografering är ett brott enligt 4 kap. 6 a § brottsbalken. Kränkande fotografering innebär att det är otillåtet att filma eller fotografera någon i smyg utan dennes tillstånd. Ett annat rekvisit för brottet är att personen inte befinner sig på allmän plats. Alltså den som blir fotograferad ska befinna sig inomhus i t.ex. ett omklädningsrum, privat bostad eller toalett. Ett undantag från huvudregeln är om det med hänsyn till syftet är en försvarlig åtgärd att man fotograferar personen, t.ex. i myndighetsutövning eller nyhetsförmedling.

Ofredande

Även om man filmar på allmän plats vilket är tillåtet som huvudregel kan sättet att filma på i sig vara brottsligt. Om man är hänsynslös eller på annat sätt utsätter någon för störande kontakter kan man göra sig skyldig till ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken. Detta gäller om gärningen är ägnad att kränka personens frid på ett kännbart sätt. Alltså att upprepade gånger filma en person eller agera på ett kränkande och störande sätt kan i sig vara brottsligt.

Det personen gör sig skyldig till genom att filma dig i ditt hem kan alltså anses som kränkande fotografering eller ofredande.

Vänligen,

Anna Liss
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1229)
2021-10-19 Är det olagligt för butikspersonal att gå igenom min väska?
2021-10-07 Hot om polisanmälan - Olaga hot?
2021-09-30 Olagligt att klättra på skoltak?
2021-09-29 Olaga hot av en inneboende

Alla besvarade frågor (96482)