Fick grannen hugga ner björkarna?

Hej!

Vår granne har utan att fråga oss fällt sex stycken stora björkar som står i tomtgräns och som bildar en alle. Björkarna har stått där i minst 70 år, men var helt friska. Tomtgränsen är fastställ av lantmäteri.

Grannen har dessutom tagit hand om alla kubikmeter ved som björkarna innehöll. Han hävdade att det var hans björkar.

Hur ska vi gå vidare och vilket straff -skadestånd kan vi förvänta oss att få av grannen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

För att kunna besvara din fråga är det avgörande att veta om träden stod på er sida av tomtgränsen, eller på grannens. Man får fälla träd på egen tomt under förutsättning att inte annat framgår av detaljplan eller liknande. Står träden precis mitt på tomtgränsen får grannen inte ta bort träden utan överenskommelse med er, eftersom det då inte är deras egna träd. Frågan är då hur stor del av träden som stod på er sida.

Stod träden på er sida av tomtgränsen har grannen inte rätt att fälla dem. Om man fäller träd på någon annans mark kan brotten åverkan, skadegörelse och grov skadegörelse aktualiseras. Du hittar dem i Brottsbalkens 12e kapitel 1-3 §§. Ni kan då också kräva skadestånd enligt skadeståndslagen.

Hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor.

Vänligen,

Edith GrundinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”