Fick grannen hugga ner björkarna?

FRÅGA
Hej!Vår granne har utan att fråga oss fällt sex stycken stora björkar som står i tomtgräns och som bildar en alle. Björkarna har stått där i minst 70 år, men var helt friska. Tomtgränsen är fastställ av lantmäteri. Grannen har dessutom tagit hand om alla kubikmeter ved som björkarna innehöll. Han hävdade att det var hans björkar.Hur ska vi gå vidare och vilket straff -skadestånd kan vi förvänta oss att få av grannen?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

För att kunna besvara din fråga är det avgörande att veta om träden stod på er sida av tomtgränsen, eller på grannens. Man får fälla träd på egen tomt under förutsättning att inte annat framgår av detaljplan eller liknande. Står träden precis mitt på tomtgränsen får grannen inte ta bort träden utan överenskommelse med er, eftersom det då inte är deras egna träd. Frågan är då hur stor del av träden som stod på er sida.

Stod träden på er sida av tomtgränsen har grannen inte rätt att fälla dem. Om man fäller träd på någon annans mark kan brotten åverkan, skadegörelse och grov skadegörelse aktualiseras. Du hittar dem i Brottsbalkens 12e kapitel 1-3 §§. Ni kan då också kräva skadestånd enligt skadeståndslagen.

Hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor.

Vänligen,

Edith Grundin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (125)
2021-05-29 Tända eld på soptunna - påföljder för 13 åring
2021-05-10 Skadegörelse att träffa bil med brandsläckare?
2021-05-08 Varför tar DNA-prov lång tid?
2021-03-13 Kan man dömas för ringa skadegörelse om man har fötterna på sätet i tunnelbanan?

Alla besvarade frågor (93333)