Fick fel jacka

2017-02-03 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag har beställt en jacka på nätet. Till slut kom det en jacka men helt fel jacka. Hur går jag vidare med detta. Får inga svar när jag försöker nå dom.Tacksam för svarErik
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Jag utgår i mitt svar från att jackan är köpt av en näringsidkare d.v.s. ett företag, vilket gör att konsumentköplagen (KköpL) blir tillämplig - 1 §. Vad som avses med "fel" i en vara framgår av 16 § KköpL som säger att varan ifråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Om du har beställt en viss typ av jacka är det följaktligen den valda/beställda jackan som ska levereras.

Förekomsten av ett fel i varan gör att du, inom skälig tid (minst två månader), kan reklamera felet i enlighet med 23 § KköpL. Vidare får du som köpare häva köpet enligt 29 § om felet är av väsentlig betydelse. När det är helt fel jacka som har levererats får felets anses vara väsentligt. Här är det dock viktigt att notera att säljaren först har rätt att på egen bekostnad och utan väsentlig olägenhet avhjälpa felet, vilket framgår av 27 § 1st. Säljaren har alltså möjlighet att, utan kostnad, skicka dig den korrekta jackan. Om detta inte sker har du rätt att häva köpet och därmed få erlagd handpenning tillbaka.

Sammanfattningsvis kan man säga att rätten står på din (konsumentens) sida, men hur ska du gå tillväga?
Det bästa är såklart om du lyckas få tag på företaget där du klargör hur gällande rätt ser ut och vilka skyldigheter som åligger dem enligt konsumentköplagen. Om du inte får något svar kan du skicka en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kommer att pröva ditt ärende. Om ARN anser att du har rätt kommer de genom ett beslut rekommendera företaget hur de ska agera. Beslutet är inte bindande, men de flesta företag väljer att följa en sådan rekommendation. Mer information hittar du på www.arn.se.

Om du skulle vilja ta saken ett steg längre finns det även möjlighet att inleda en tvistemålsprocess hos tingsrätten. I enlighet med 10 kap. 8a § rättegångsbalken kan du antingen välja att väcka talan i den tingsrätt där du själv bor eller där företaget är beläget. Stämningsansökningen ska då innehålla en rad uppgifter som är tydligt angivna på domstolsverkets hemsida --> www.domstol.se. Där kan du även ladda ner en blankett för stämningsansökan. Notera dock att en domstolsprocess kan innebära en del ekonomiska risker. Först och främst ska man betala en ansökningsavgift och huvudregeln är, i enlighet med 18 kap 1 § rättegångsbalken, att den som förlorar ett mål får betala både sina egna och motpartens kostnader och givetvis sina egna. Detta är alltså en avvägning du själv får göra.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Mvh,

Nina Erlandsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1130)
2021-01-19 Kan jag häva köpet istället för att få en ny vara?
2021-01-18 Vad innebär "inom skälig tid" vad gäller avhjälpande enligt konsumentköplagen?
2021-01-18 Reklamationsrätt och ångerrätt vid distansköp
2021-01-18 Vilka skyldigheter har en säljare att betala reparationer av en felaktig vara?

Alla besvarade frågor (88343)