Felparkering vid sökinsats - en nödsituation?

FRÅGA
Hej! I Samband med ett eftersök av försvunnen person nu för några dagar sedan så har vi som varit ute i ett skogsparti utanför staden alla fått parkeringsböter, då våra fordon parkerades på en plats där P-skiva skulle användas men vi missade detta. Min fråga är om det finns omständigheter som gör att dessa böter inte är applicerbara då det gäller en krissituation?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ursäkta att det har dröjt.

Precis som du säger kan vissa särskilda omständigheter utesluta ansvar för felparkeringar. Omständigheterna kallas ansvarsfrihetsgrunder. Den ansvarsfrihetsgrund som kan bli applicerbar i en krissituation är främst nöd (24 kap. 4 § Brottsbalken).

Vad är en nödsituation?

En nödsituation föreligger när fara hotar liv och hälsa, egendom eller något annat intresse som är skyddsvärt enligt lag. Enligt förarbetena förutsätts även att faran är tämligen nära förestående. Den otillåtna handling som äger rum i en nödsituation måste även vara försvarlig. Principiellt krävs för att handling i nöd ska vara försvarligt att gärningen påkallas av ett intresse som är av betydligt större vikt än det som offras. Det krävs normalt sett även att gärningen är behövlig för att avbryta nödsituationen – alltså att nödsituationen skäligen inte kan avbrytas på annat sätt.

Exempel på rättfärdigant agerande i nödsituationer är när en båt behöver stjälas för att rädda någon som drunknar, om person parkerar olagligt för att hjälpa person till akut sjukvård, slår sönder bilruta en varm sommardag för att rädda uttorkat barn etc.

Föreligger försvarligt handlande i nöd?

Personen är försvunnen utan att det finns någon vidare bild av vad denne kan tänkas utsättas för. Det är för mig därför inte helt klart att det föreligger en nödsituation, eftersom farans allvarlighet inte uppnår kravet på att vara nära förestående. En sådan bedömning beror på flera omständigheter som hade behövt inkluderas.

Föreligger en nödsituation finns även kravet på att handlingen måste vara försvarbar. En sökinsats efter en förvunnen människa är minst sagt ett intresse större än parkeringsavgifter. Har jag förstått omständigheterna korrekt har det däremot inte riktigt varit fråga om ett hastigt bestämt räddningsuppdrag utan något relativt lugnt och organiserat. Sökinsatsens framgång vägs då inte emot intresset av korrekt parkering.

Min bedömning av omständigheterna som framgår är att felparkeringen inte kan motiveras av ansvarsfrihetsgrunden nöd. Faran verkar inte ha varit riktigt så akut som nöd kräver. Dessutom har sökinsatsen har kunnat genomföras under kontrollerade omständigheter vilket talar för att sökinsatsen även hade kunnat ske med beaktande av befintliga parkeringsregler.

Hoppas att du fick svar på din fråga, tveka inte att höra av dig vid ytterligare funderingar.

Hälsningar,

My Öhman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (193)
2021-12-03 Vad har kriminalvårdare för rättsligt skydd?
2021-11-21 Förmansorder 24:8 BrB
2021-11-19 Påverkar egendomens värde omfattningen av det våld man får använda sig av för att försvara sig i en nödvärnssituation?
2021-11-19 Finns det något rätt sätt att agera i självförsvar?

Alla besvarade frågor (97626)