Felmätt tomtgräns

2015-07-03 i Fastighet
FRÅGA
Min fru och jag köpte ett hus med en stor tomt för två år sen. Nu tvingas vi flytta på grund av mitt jobb och har precis fått en köpare till huset. Vi har en mycket välskött trädgård och en gemensam väg till huset som vi delar med var granne. Tydligen är tomtgränsen fel och ett par meter av var trädgard tillhör vår granne. Han vill nu bredda vägen och förstöra våra rhododendronbuskar och ett par fruktträd och även grinden in till vår tomt. Detta kan givetvis innebära att köparen backar ur och min fru och jag hamnar i en riktig knipa, bade ekonomiskt och bostadsmassigt. Trädgården har funnits i sitt nuvarande skick i kanske 20 år och har under den tiden haft två andra ägare forutom mig och min fru. Är det verkligen lagligt att då plötsligt förstöra en del av trädgården utan rimlig anledning när så lång tid har gått?
SVAR

Hej,

Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.

Det kan vara så att det rör sig om ett fel tillräckligt stort för att ni ska ha rätt att häva ert husköp eller få avdrag på köpeskillingen, jordabalken 4 kapitlet 19 §. Det finns flera rättsfall på området, t.ex. RH 1988:37, NJA 1983 s. 858. Den rättigheten gäller i tio år och är därefter preskriberad (jordabalken 4 kapitlet 19a-19b §§). Det gäller dock bara om säljarna inte har en friskrivningsklausul som täcker det i köpeavtalet. Du har alltså fortfarande den möjligheten, det är dock en omständlig process och jag förstår på din fråga att ni behöver sälja huset mer omgående.

På lantmäteriets hemsida finns information om hur man går tillväga för att få tomtgräns uppmätt på rätt sätt (äganderättsutredning). Jag föreslår att du för det första kontaktar dom för att få det fastställt var gränsen verkligen går. I miljödomstolens mål MÖD 2011:14 framgår att äldre kartor inte till 100 % stämmer. Det torde i första hand vara de utmärkningar på sten eller rör som verkligen finns på plats som ska gällaså leta på tomten för att se om det finns några sådana.

I jordabalkens tredje kapitel finns regler om inget av ovanstående kan hjälpa dig. När en byggnad eller annan anläggning finns på annans mark som här så är du enligt jordabalken 3 kapitlet 12 § skyldig att avlägsna det endast om det inte medför en betydande kostnad eller olägenhet för dig. Det är för det första tveksamt om grinden etc. räknas som anläggning. För det andra så är det nog inte att anse som en betydande kostnad så slutsatsen blir att du behöver se till att grannen kan använda marken som hen önskar om ni kommer fram till att marken verkligen hör till grannen. Jag föreslår att du gör ännu ett försök att prata med grannen för att försöka få hen att förstå din situation.

Jag har tyvärr inte hittat något som tyder på att det finns möjlighet att få behålla buskarna och grinden men jag hoppas att jag kunde hjälpa dig ändå.

Lawline
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (490)
2020-07-09 Vad finns det att göra åt störande granne när man bor i hus?
2020-07-01 Vad händer med en nyttjanderätt vid fastighetens övergång?
2020-06-30 Får en granne såga ned träd eller buskar på min tomt?
2020-06-30 Granne har sågat ned två träd - stämning

Alla besvarade frågor (81781)