Felbedömning vid köp av lös egendom

2018-10-03 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Jag köpte ett par designerskor på blocket för ca 1,5 år sedan. I annonsen stod det då att allt var äkta och att kvitto fanns, innan jag köpte dem fick jag då en bild på kvittot (som sedan visade sig var oäkta). När jag fick hem skorna luktade dem väldigt plastigt och jag fick en skum känsla för om de var äkta eller inte. Jag skrev då till säljaren och sa att jag känner att det luktar plast samt att jag tror att dessa är fake. Hans svar är då att det är en speciell skokräm som han smörjt på skorna som luktar och att kvittot visar ju att de är äkta. Jag var ganska ung vid tillfället och vågade därför inte tjafsa emot för mycket. Nu ca 1 - 1.5 år senare har jag fått skorna kollade om de är äkta eller ej, de visar sig att de är fake. Frågan är ju nu om det enligt köplagen går att häva köpet eller något annat?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Av dina uppgifter tycks det framgå att köpet handlar om en lös sak, (en sko) och det vidtogs mellan dig och en annan privatperson vilket innebär som du beskriver att köplagen (Länk) är tillämplig. Vidare nämner du ingenting om ni skrev något avtal i samband med köpet varav jag antar att ett sådant inte finns.

Felbedömning

Utgångspunkten för en felbedömning av en vara är vad köparen med fog kunnat förutsätta. Av dina uppgifter utläser jag att du var intresserad av skorna just eftersom de var designerskor, således var detta vad du förväntade dig få när du fullgjort köpet. Nu när du vet om att skorna inte är vad som utlovades bör du därför kunna hävda fel enligt 17 § 3 st. KöpL.

Reklamation

Innan man åberopar att en vara är felaktig har köparen en reklamationsskyldighet, 32 §. Av dina uppgifter framgår det att du kontaktat säljaren i samband med att du upplevde att varan inte överensstämde med vad du förväntade dig, detta i linje med ovan nämnda bestämmelse.
Vidare kan säljaren i ditt fall anses agerat vårdslöst eller i strid mot tro och heder då han uppenbarligen ljugit om kvittot och skornas kvalitet. Detta innebär att du i vilket fall som helst kan hävda fel mot säljaren enligt 33 §.

Påföljd:
I 30 § framgår de påföljder du kan göra gällande mot säljaren. Dessa är b.la kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag, samt häva köpet. Avhjälpande och omleverans brukar kallas de primära påföljderna och ska i första hand göras gällande, medan prisavdrag och hävning benämns som sekundära påföljder. I dina uppgifter utläser jag att skornas kvalitet var av väsentlig betydelse för att du skulle vidta köpet från första början. Dessutom tycks säljaren insett eller borde insett detta. Därför bör en hävning med stöd av 39 § vara en lämplig väg att gå.

Sammanfattning.

Mitt råd till dig är först och främst kontakta säljaren igen. Om säljaren vägrar att gå med på en hävning av köpet kan du väcka talan mot honom genom en stämningsansökan. Se mer här (LÄNK). Observera dock att processa i domstol är något som kan bli kostsamt för dig om man förlorar målet. Därför bör du, innan du går den vägen, överväga att kontakta en jurist som kan hjälpa dig.

Hoppas du fann detta svar hjälpsamt!

Vänliga hälsningar, Josef Lindström Habta.

Josef Lindström Habta
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1112)
2020-02-27 Fel i köp av begagnad bil
2020-02-25 Kan en säljare över Tradera häva ett köp?
2020-02-23 Går en klausul i avtalet före vad som gäller enligt lagen?
2020-02-19 Köplagen om fel på moped

Alla besvarade frågor (77526)