Felbedömning vid konsumentköp av tillverkningsvara

2017-11-09 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej Jag skulle bara vilja fråga om råd. Jag har en kund som har designat en brudklänning där jag som skräddare skulle få den klar till henne. Det var väldigt svårt att få kunden nöjd även efter flertalet försök. Hon betalade och tog med klänningen hem. Hon gick sedan till en annan skräddare som justerade klänningen så hon vart nöjd. Jag fick då stå för kostnaden hos den skräddare vilket jag gjorde utan något problem. Nu efter bröllopet så vill kunden reklamera varan då hon inte tycker att hon fick en produkt som motsvarade hennes önskemål. Hon kräver hela summan åter samt att få behålla klänningen då hon har justerat den efteråt. Jag tycker inte det är rimligt att hon ska få pengarna åter då vi redan har stått för skrädderi arbetet hon har gjort hos någon annan. Vad ska jag göra. Det känns som hon är bara ute att få en klänning gratis.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Först av allt vill jag säga att jag enbart kommer uttala mig om de rent juridiska aspekterna av din fråga då jag är övertygad om att du som skräddare har en bättre uppfattning om hur din verksamhet ska bedrivas med hänsyn till kundrelationer än jag. Jag kommer även motivera mina slutsatser relativt utförligt så att du kan fatta ett välgrundat beslut.

Jag tolkar din fråga som att du bedriver näringsverksamhet och att din kund kommit till dig som privatperson med en färdig design och bett dig att sy upp den. Under dessa förutsättningar är konsumentköplagen (KKöpL) enligt 2 § i samma lag tillämplig.

Det enda jag bedömer att din kund skulle kunna åberopa som grund för sina krav i KKöpL är fel. Fel regleras bland annat i KKöpL 16 §. Förutsatt att du sytt klänningen efter kundens design och närmare instruktioner på ett fackmannamässigt sätt, vilket jag absolut får intrycket att du gjort, kan din kund rimligen inte åberopa fel. Bestämmelsen är dock ganska detaljerad, så jag rekommenderar att du läser den själv för att vara på den säkra sidan.

Fel regleras även i paragraferna 17-21. Närmast till hands ligger möjligen 19 § som gör gällande att fel även kan anses föreligga om klänningen inte överensstämt med uppgifter du lämnat om dess egenskaper, vilket jag dock har svårt att föreställa mig eftersom du i flera led gjort justeringar efter kundens önskemål. Min bedömning är kort sagt att varan inte är felaktig och att din kund sålunda inte har rätt till något i nuläget.

Jag kan inte helt säkert avgöra om fel föreligger eftersom jag inte har en uppfattning om hur klänningen blev relativt designen, vad ni avtalat under tillverkningen och tilläggen, med mera. Min uppfattning är dock att även om fel skulle kunna anses föreligga kan inte din kund begära att återfå hela betalningen. Enligt 22 § KKöpL får köparen om fel föreligger kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet. Det skulle enligt min mening krävas ett väldigt allvarligt fel för att ett prisavdrag skulle närma sig varans totala värde.

För att sammanfatta min syn på ditt fall utifrån den information jag har tillgång till: förmodligen föreligger inget fel, särskilt inte eftersom du och en annan skräddare vid sammanlagt ett flertal tillfällen gett kunden tillfälle att få klänningen justerad. Att din kund idag anser att den inte motsvarar hennes önskemål är inte ett fel i juridisk mening eftersom hon genom köpet godtog de ändringar du gjort på hennes önskemål som tillräckliga åtgärder. Även om fel skulle föreligga har din kund inte rätt att få tillbaka köpeskillingen; tvärtom skulle du ha rätt att i första hand åtgärda (avhjälpa) felet.

Reglerna om fel är, som du kanske märkt, ganska invecklade och utan att veta detaljerna i fallet kan jag inte ge ett helt säkert svar. Jag hoppas trots detta att mitt svar är till hjälp.

Med vänlig hälsning
Magnus Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?