Felaktigt utbetald lön, för lite lön.

Min närmsta chef, går in och ändrar mina arbetade tider i lönesystemet utan att säga till mig. T ex ändrar ordinarie arbetstid till jourtid så jag får mindre betalt. (Fast det är ordinarie tid).

Får man göra så?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Reglerna om arbetstid finns i Arbetstidslagen (ATL). ATL medger dock att andra regler kan bestämmas i kollektivavtal. Många branscher har därför träffat kollektivavtal som reglerar frågor om arbetstid, jourtid, nattarbete, övertid, dygnsvila, och liknande. Arbetstidslagen reglerar bara arbetstiden och inte frågor om olika ersättningar för den arbetade tiden. Kontrollera därför i kollektivavtalet och i ditt anställningsavtal vad som gäller på din arbetsplats. Lagen gäller samtliga arbetstagare i privat och offentlig sektor. Vissa arbetstagare och vissa arbeten är dock undantagna från arbetstidslagen.

Enligt 12 § ATL ska alla arbetsgivare som anlitar arbetstagare till arbete annat än tillfälligt, lämna arbetstagarna besked om ändringar i fråga om den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning minst två veckor i förväg. Sådana besked får dock lämnas kortare tid i förväg, om verksamhetens art eller händelser som inte har kunnat förutses ger anledning till det.

Felaktigt utbetald lön innebär antingen att den anställde fått för mycket lön eller att den anställde fått för lite lön i förhållande till den lön som den anställde hade rätt till.

Det är en av arbetsgivarens främsta skyldigheter att betala ut lön för arbetad tid.

Om du har fått för lite i lön så ska du som arbetstagare få rättelse omgående eller vid nästa löneutbetalning. Då du har fått för lite i lön på grund av att arbetsgivaren har gjort fel så ska rättelse ske snarast. Jag rekommenderar att du påpekar felet för din närmsta chef.

Om rättelse inte sker kan du kräva att få din lön utbetald med hjälp av Lagen om anställningsskydd (LAS) och din fackliga organisation eller genom att driva ärendet vidare med hjälp av en jurist.

Hopps att du fått svar på din fråga, kontakta oss gärna ifall du behöver ytterligare rådgivning!

Vänligen,

Jessica KondukRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo