Felaktigt pris i webbutik

FRÅGA
Hej,Jag köpte 6 lampor från en butik på nätet som var på REA. Säljaren hade gjort bort sig och råkat REA ut lamporna för 0 kr. Jag lade en beställning på 6 st lampor, med betalning mot faktura. Jag erhöll en bekräftelse, och fick några dagar senare lamporna och betalade min faktura. Fakturan var på 95 kr som avsåg frakten.Nu en månad efter skickade återförsäljaren en ny faktura och säger att det blivit fel i fakturan. De har skickat ut en ny faktura med förfallodatum i slutet av maj.Eftersom jag besuttit varorna i över en månad, har inte jag rätt att behålla dem? Fakturan är betald osv.MvhRobin
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om valet av relevant lag

Jag har undersökt möjligheterna att bevara din fråga med hjälp av lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, marknadsföringslagen, konsumentköplagen och köplagen. Inga av dessa gav svar på din fråga, och vi måste därför söka svaret i lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, även känd som avtalslagen (AvtL).

Vad säger Konsumentombudsmannen (KO) och vad säger lagen

KO har på frågan "Fel pris i webbutik" svarat följande:

"Om du köpt en vara i en webbutik och fått en bekräftelse på köpet kan du hävda din rätt att få köpa produkten till angivet pris, men bara så länge det inte är uppenbart att priset är felaktigt och du handlat i så kallad 'ond tro' En webbutik är alltså inte bunden till en beställning om du insett eller borde ha insett att det angivna priset är för lågt."

Bakgrunden till ovanstående information är 31 § AvtL. Har du insett att priset måste varit felaktigt, eller borde du åtminstone gjort det? För egen del är jag inte helt säker på att 31 § AvtL är korrekt lagrum. Det är tänkbart att 33 § AvtL kan bli aktuell istället. Det medför att "borde insett"-delen faller bort, och att hänsyn därför endast tas till vad du faktiskt insett. Vilket lagrum som är det rätta är oklart, men jag antar att KO vet bäst. Har du således haft vetskap, eller borde haft vetskap om att priset var för lågt när du beställde lamporna anses du vara i ond tro och du har därför ingen rätt att behålla dem.

Besittningen är irrelevant

Att du haft varorna i din besittning i över en månad är utan betydelse eftersom du och säljaren är oense om köpets riktighet. Skulle du däremot acceptera säljarens nya pris kommer äganderätten övergå till dig, men i praktiken är en sådan övergång bara relevant om någon annan skulle försöka göra anspråk på lamporna, exempelvis om säljaren skulle gå i konkurs. Vidare innehåller vare sig 31, 33 § eller AvtL i allmänhet några bestämmelser om tidsfrist. Möjligtvis skulle man med hjälp av analogier (dvs att fylla i "luckor" i en lag med bestämmelser från en annan) kunna kräva att säljaren åberopar den felaktiga prissättningen inom en viss, ofta benämnd "skälig" tid, men det är inte sannolikt.

Säljaren har enligt 2 § andra stycket preskriptionslagen tre år på sig att kräva dig på betalning, men naturligtvis bara om du accepterar det nya priset.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?