Felaktigt behandlad i arrest?

FRÅGA
Hej, jag är precis hemkommen från arresten, där jag satt anhållen en liten stund. När du sitter på arresten så kommer det en plit och tittar till dig ganska regelbundet, kanske var 15-30 minut. Om de märker att du sover bankar de på dörren och skriker att du skall vakna. Dygnet runt. Det här kan väl inte vara lagligt? I mina ögon ser det ganska mycket ut som tortyr som borde föra med sig hårda straff.Vet ni om det gjorts några anmälningar mot rättsväsendet eller enskilda individer, och om de mot all förmodan har lett till något straff?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om man anser att man själv (eller någon annan) har blivit felaktigt behandlad av en myndighet, till exempel polismyndigheten eller kriminalvården kan man klaga hos JO. Det kan vem som helst göra. PÅ JO:s hemsida finns mer information om hur man gör samt formulär som man kan fylla i för att skicka in en anmälan.

JO:s främsta uppgift är just att främja rättssäkerheten genom att särskilt se till så att myndigheter och domstolar följer regeringsformens bestämmelser om opartiskhet och saklighet och att den offentliga verksamheten inte gör intrång i medborgarnas grundläggande fri – och rättigheter. JO ser alltså till så att olika myndigheter utför sina uppgifter enligt gällande lagar och föreskrifter. JO behandlar många ärenden varje år och på deras hemsida kan man även läsa andra beslut. Genom att använda deras söktjänst kan man hitta flertalet beslut som har tagits vid olika arrest – och häktesärenden.

I JO:s beslut klargörs om den granskade myndigheten har handlat i enlighet med lagen eller inte. Om myndigheten inte har gjort det lämnar JO kritik, ungefär 10 % av anmälningarna resulterar i kritik. Besluten är inte rättsligt bindande och myndigheten behöver egentlig inte rätta sig efter det, även om myndigheterna ofta gör det ändå.

Regler om hur en intagen ska behandlas i en polisarrest finns bland annat i Polismyndighetens författningssamling: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om polisarrester; PMFS 2015:7, FAP 102-1 som grundar sig i häktesförordningen (2010:2011). Vidare finns till exempel Lag (1976:371) om behandling av häktade och anhållna m.fl. I kapitel 3 i Polismyndighetens föreskrift finns regler om vistelsen i en polisarrest, det står bland annat att man har rätt att få mat och rätt till att bli erbjuden möjligheter till att sköta sin hygien.

Som en allmän utgångspunkt gäller också att varje intagen ska bemötas med respekt för sitt människovärde och med förståelse för de särskilda svårigheter som är förenade med ett frihetsberövande (1 kap. 4 och 5 §§ häkteslagen). Jag kan inte direkt svara på regler kring just sömn, men du har rätt till att bli bemött på ett respektfullt sätt och det går absolut att argumentera för att du inte har blivit det här.

Mitt tips till dig är att skicka in en anmälan till JO. Jag kan inte garantera att JO kommer att handlägga ditt ärende, eftersom det i sig inte handlar om ett direkt brott mot en viss bestämmelse. JO är inte heller skyldig att utreda varje ärende. Hursomhelst borde det inte gå till så som du förklarar det!

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lindeborg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Justitieombudsmannen (JO) (28)
2019-10-25 Felaktigt behandlad i arrest?
2019-10-16 Vem utövar tillsyn över JO?
2019-05-30 Myndighet som missköter sig kan anmälas till JO
2019-05-28 Vad göra när en skola brister i tillsyn av barn?

Alla besvarade frågor (76518)