FrågaKÖPRÄTTKöplagen31/07/2021

Felaktig vara: vilka rättigheter har jag som köpare?

Hej

Har köpt ett båtskrov av en privatperson.

I köpekontraktet anges en båtmodell som nu efter köp har visat sig ej stämma. Korrekt modell är mindre än den som uppges i köpekontraktet och kan därför antas vara värd mindre än vad säljaren fick i ersättning för båtskrovet.

Vilka rättigheter har jag att kräva säljaren på någon ersättning?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Detta är ett köp mellan två privatpersoner och således blir köplagen tillämplig.

I och med att det står en båtmodell i köpekontraktet som inte stämmer överens med varan som du har fått levererad så är varan att anses som felaktig (17 § första stycket och tredje stycket köplagen).

Om en vara anses som felaktig utan att det beror på köparen så har du som köpare enligt 30 § köplagen rätt till att:
1. kräva att säljaren avhjälper felet,
2. kräva omleverans om felet är av väsentlig betydelse för köparen,
3. kräva prisavdrag (om avhjälpande eller omleverans inte blir aktuellt),
4. häva köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta och
5. kräva skadestånd för den skada som köparen lider på grund av att varan är felaktig.

Vänliga hälsningar,

Jessica JacobRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo