Felaktig vara: vilka rättigheter har jag som köpare?

2021-07-31 i Köplagen
FRÅGA
Hej Har köpt ett båtskrov av en privatperson. I köpekontraktet anges en båtmodell som nu efter köp har visat sig ej stämma. Korrekt modell är mindre än den som uppges i köpekontraktet och kan därför antas vara värd mindre än vad säljaren fick i ersättning för båtskrovet. Vilka rättigheter har jag att kräva säljaren på någon ersättning?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Detta är ett köp mellan två privatpersoner och således blir köplagen tillämplig.

I och med att det står en båtmodell i köpekontraktet som inte stämmer överens med varan som du har fått levererad så är varan att anses som felaktig (17 § första stycket och tredje stycket köplagen).

Om en vara anses som felaktig utan att det beror på köparen så har du som köpare enligt 30 § köplagen rätt till att:
1. kräva att säljaren avhjälper felet,
2. kräva omleverans om felet är av väsentlig betydelse för köparen,
3. kräva prisavdrag (om avhjälpande eller omleverans inte blir aktuellt),
4. häva köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta och
5. kräva skadestånd för den skada som köparen lider på grund av att varan är felaktig.

Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1422)
2021-10-11 Hävning av hundförsäljning
2021-10-10 Fel i vara som är köpt på Tradera
2021-10-09 Vad kan man göra om båten är äldre än vad säljaren angav?
2021-10-06 Vem bär ansvaret när en köpt vara försvinner under transporten?

Alla besvarade frågor (96515)