FrågaKÖPRÄTTKöplagen12/08/2018

Felaktig vara vid båtköp?

Hej! vad gäller när man säljer en båt i befintligt skick. det är så att jag har sålt en båt, nimbus 26. Där vi har upplyst om de fel som vi vetat om och vi har även gått igenom båten men inte hittat något fel. Köparen har trots uppmaningar om att kolla inte gjort detta ordentligt utan bara vistas i båten en kortare stund. köparen har testkört en kortare runda. Köparen har tidigare ingen vana av att ha större båt. Priset på båten var 119 000 kr men prutades ner till 100 000 kr och detta gick båda parterna med på. båda parterna skrev på ett avtal som var hämtat från blocket, där i avtalet skrevs även att båten säljs i befintligt skick. Köparen skulle transportera den hem genom att köra båten över 230 distanser. Nu så påstår han att efter att ha kört 50 distanser att det är vatten i skrovet och ska ha legat en längre tid, vilket vi inte kände till eller vetat om. Vi visste inte om skadan eller när den har tillkommit. Skadan påstås ligga på ett ställa där man inte kommer åt utan att ta bort hela golvet i båten. Han vill nu att vi ska betala för vinterförvaring så att han kan reparera båten. Vad är det som gäller och vilka skyldigheter och rättigheter har köpare samt säljare?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förutsätter att ni är två privatpersoner som skrivit detta avtal. Då är Köplagen tillämplig.

Köplagen är dispositiv vilket betyder att avtalet går före lagen, Köplagen gäller alltså bara det som avtalet inte behandlar.

I 19§ Köplagen står följande: "Även om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll skall den anses felaktig, om

1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, 2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller 3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta."

Fortsättningsvis står det i 20§: "Köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet.

Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder."

Så huruvida varan är felaktig eller inte beror på om ni som säljare borde ha känt till skadan eller om han som köpare borde ha gjort en mer utförlig undersökning innan köpet. Bedömningen blir du utifrån hur lätt det är att upptäcka skadan och vad som diskuterats vid köpet. Därför kan jag inte göra en bedömning i detta specifika fall.

Om varan är felaktig kan köparen antingen avhjälpa felet, erbjuda prisavdrag eller så återgår köpet. I vilket fall som helst så är du inte tvungen att betala vinterförvaringen men det kan vara lättare än att eventuellt transportera tillbaka båten till dig. I detta fall kan det vara billigast för er båda att komma fram till en gemensam lösning för att undvika en långdragen rättsprocess medan båten ligger på förvaring.

Med vänliga hälsningar,

Eric NilssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?