FrågaKÖPRÄTTKöplagen09/11/2017

Felaktig vara, vad gör jag?

Hej, jag köpte en motorcykel i maj. Jag provkörde och undersökte motorcykeln. Jag köpte den då. När jag skulle köra hem samma dag så blev det motorfel efter två mil och det gick inte att komma vidare. Jag ringde säljaren som åtog sig att avhjälpa felet. Det tog väldig tid att fixa felet och den blev klar först i förra veckan. Jag åkte ner med tåg i lördags för att hämta den. Han hävdade att han bytt en massa delar, men ville inte dela på kostnaden . Jag tog motorcykeln och körde hemåt och kom 10 mil innan samma fel uppstod och det gick inte att få liv i motorcykeln. Kontaktade säljaren på nytt och vi kom överens om att jag skulle lämna motorcykeln där och han skulle hämta den på kvällen.

Han har dock inte hämtat den ännu och svarar varken på telefon eller sms. Jag har spelat in samtal och sparat sms. Vad kan jag göra? Hur stora chanser har jag i tingsrätten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framgår det inte om du köpt motorcykeln av en privatperson eller en näringsidkare (t ex ett företag). Köp av varor mellan en konsument och en näringsidkare hittar du i konsumentköplagen (KKöpL), medan ett köp mellan två privatpersoner istället regleras i köplagen (KöpL). I allmänhet är reglerna desamma. Där skyddet i lagarna avviker kommer jag nämna det.

Frågan om varan är felaktig ska bedömas vid avlämnandet. Fel som funnits dessförinnan, men som inte visat sig förrän efteråt, ansvarar säljaren för (förutsatt att det inte beror på dig som köpare). Vid konsumentköp finns en viss bevislättnad, eftersom fel som visar sig inom 6 månader från köpet alltid anses ha funnits vid avlämnandet.

Fel i rättslig mening föreligger om varan avviker från avtalet. Om inte annat avtalats, ska varan vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används. Varan är också felaktig om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat räkna med. Är varan felaktig kan köparen i första hand kräva avhjälpande utan kostnad för honom. Om det inte sker inom skälig tid efter reklamationen har köparen rätt till prisavdrag, samt att häva köpet om felet varit av väsentlig betydelse för honom. Vid köp av privatperson krävs även att säljaren insett detta. Köparen har dessutom rätt till ersättning för de skador som uppkommit på grund av felet. Däremot får inte köparen åberopa att varan är felaktig, om han inte reklamerar felet inom skälig tid efter att han borde ha märkt felet. Vid konsumentköp anses reklamation inom 2 månader alltid ha skett inom skälig tid.

Det bör nämnas att vid köp av mellan privatpersoner har köparen en undersökningsplikt både innan och efter köpet. Det innebär att en köpare inte åberopa ett fel som denne borde anses ha känt till vid köpet. Undersökningsplikten efter köpet får betydelse för bedömningen om reklamation skett inom skälig tid.

Sammanfattning

Sammantaget bör dina chanser vara goda i en eventuell tvist. Klart verkar vara att motorcykeln är felaktig, och att säljaren ansvarar för felet, då felet visade sig tämligen omgående samt att säljaren från början erbjudit sig att avhjälpa felet. Du bör även ha ansetts fullgöra din undersökningsplikt då felet visade sig efter en längre körning. Det kan inte krävas att du före köpet kör motorcykeln i två mil. Vidare har du reklamerat inom skälig tid. Eftersom det andra avhjälpandet inte kan anses ha skett inom skälig tid har du bl a rätt att häva köpet. För detta krävs att felet har varit av väsentlig betydelse för dig. En motorcykel som inte kan köras bör sannolikt anses utgöra ett fel av väsentlig betydelse. Det bör inte vålla några problem om köpet skett av en privatperson, eftersom säljaren måste insett att det är väsentligt att motorcykeln ska vara körduglig. Det du i så fall bör göra är att meddela säljaren att du vill häva köpet eller göra andra påföljder gällande. Om han fortsätter att ignorera dig kan du ansöka om stämning hos tingsrätten och framföra dina krav. Information om hur du går tillväga med en stämningsansökan finns här. Behöver du hjälp med att upprätta en stämningsansökan rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Simon WikströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”