Felaktig vara - rätt att häva köpet?

Hej.

Köpte en rakapparat i februari 2017. Slutade fungera i augusti. Lämnade rakapparatet för service, men dom sa det inte var något fel på den. Jag näkar betala för undersökningen eftersom den var död och dp lämnar dom inte ut rakapparatet.! Varför skall jag lämna en död maskin för service? Varit utan rakapparat i 4 mnd. Kan jag häva köpet?

Lawline svarar

Beroende på om du köpt varan som konsument av en näringsidkare (butik/företag) eller av en privatperson gäller lite olika regler. För konsumentköp gäller Konsumentköplagen (KKöpL) och för köp av privatperson gäller Köplagen (KöpL). Eftersom du skriver "dom" utgår jag från att det rör sig om ett konsumentköp.

Konsumentköplagen
Fel på varan?
För att du ska ha rätt att göra påföljder gällande (såsom att häva köpet) krävs att varan är felaktig. Då motsvarar den inte vad du och säljaren kommit överens om. Eftersom en rakapparat bör kunna användas till fungerande rakning så är den felaktig (KköpL 16§).

Fanns felet redan vid köpet?
För att felet ska kunna hävdas gentemot säljaren krävs att det ska ha funnits redan vid avlämnandet (köpet). Det krävs dock inte att felet visar sig redan då, utan det kan visa sig först senare (20§).

Fel som visar sig inom 6 månader anses ha funnits vid köpet. I ditt fall är det på gränsen rent tidsmässigt. Vad som händer om de har gått mer än 6 månader är att bevisbördan för felet faller på dig istället för säljaren. Det innebär att du måste kunna visa på att felet fanns redan från början och alltså inte beror på något speciellt i din användning av rakapparaten (20a§).

Reklamation?
För att kunna göra påföljder gällande krävs också att du meddelar säljaren om felet inom skälig tid från det att du märkte felet. Reklamation som lämnats inom 2 månader anses alltid ha gjorts i rätt tid (23§).

Vilka påföljder kan du göra gällande? Går det att häva köpet?
Förutsatt att du kan visa på att felet fanns redan vid avlämnandet och att du meddelat säljaren om felet inom rätt tid har du rätt till påföljder. Du har i första hand rätt att kräva avhjälpande av felet eller omleverans så att du får en ny rakapparat (26§). Om det inte kommer i fråga eller sker inom skälig tid från det att du meddelat säljaren om felet har du istället rätt till prisavdrag eller att häva köpet. Eftersom du varit utan rakapparat i 4 månader skulle det kunna tyda på att du har rätt att häva köpet. Felet måste då också vara av väsentlig betydelse för dig (28§, 29§).

Mitt tips är att kontakta säljaren igen och se om ni inte kan komma överens om en lösning som passar er båda.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida LjungbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo