FrågaOFFENTLIG RÄTTFörsäkringskassan03/12/2015

Felaktig utbetalning från Försäkringskassan

Hej!

Fick i mars månad -15 felaktig utbetalning ( 5065:-) från FK. Pengarna sattes in på mitt lönekonto där det redan fanns ca 40 000:-. Har dålig koll på såväl lön som utbetalningar. Betalar mina räkningar via bankgiro. Är sällan inne på min banksida på nätet. Betalar aldrig med kontanter utan enbart kreditkort.

Nu kräver FK pengarna tillbaka. Är jag skyldig att betala?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Att Försäkringskassan kräver tillbaka pengar på grund av en felaktig utbetalning kallas för återkrav och regleras i socialförsäkringsbalkens 108:e kapitel som du hittar här.

Det framgår inte av din fråga om det är Försäkringskassan som gjort fel eller om du själv på något sätt har orsakat den felaktiga utbetalningen, t. ex genom att lämna oriktiga uppgifter. I det senare fallet har Försäkringskassan utan vidare rätt att begära pengarna tillbaka.

Om felaktigheten inte beror på dig krävs för återkrav att du borde insett att du inte hade rätt till pengarna. För att göra en korrekt bedömning krävs en mer ingående utredning än vad jag har möjlighet att göra utifrån de förutsättningar du angett men det relativt höga beloppet talar för rätt till återkrav. Andra saker som vägs in i bedömningen är bland annat om du tidigare tagit emot ersättning från socialförsäkringssystemet och om du informerats om eventuella ändrade förhållanden. Att du har dålig koll på lön och utbetalningar är tyvärr inget som hjälper i detta fall då man förväntas känna till sådana saker.

Vid beslut om återkrav gör Försäkringskassan även en bedömning om det finns skäl för eftergift, alltså om beloppet som du ska betala tillbaka borde sättas ner. Du kan själv begära eftergift och då görs en samlad bedömning där Försäkringskassan bland annat ska beakta orsaken till den felaktiga utbetalningen, hur lång tid som gått sedan utbetalningen, beloppets storlek, dina ekonomiska förhållanden, din hälsa och dina försörjningsmöjligheter.

Sammanfattningsvis är det en komplex fråga som jag inte kan besvara mer utförligt än ovan grundat på den information som finns.

Vänligen,


Pernilla FrimanRådgivare
Hittade du inte det du sökte?