Felaktig utbetalning av bidrag och återbetalningsskyldighet

2017-02-16 i Försäkringskassan
FRÅGA
Hej!När min mamma blev änka för snart 4 år sedan så fick hon bostadsbidrag, och allt flöt på. i Oktober 2016 blev min mamma sjuk och det visade sig att hon har fått en demenssjukdom, mamman är nu på ett demensboende och jag har fått ta över hennes ekonomi, då jag har skickat in uppgifter till skattemyndigheter mm så visade sig att min mamma har fått för mycket bostadsbidrag under hela tiden som hon varit änka alltså i snart 4 år. Hon har inte haft en aning om detta själv , har aldrig tidigare att något bostadsbidrag. Mamma har inga pengar, hela pensionen går till boendet, Kan hon bli återbetalningsskyldig? Min mamma är 85 år.Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om återkrav vid felaktiga utbetalningar från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten regleras i socialförsäkringsbalken (SFB). Du kan hitta den lagen här. Jag kommer utgå från att din mamma har fått bostadstillägg snarare än bostadsbidrag, eftersom det är den bidragstyp som vanligtvis ges ut senare i livet till exempelvis änkor och änklingar. Detta spelar roll då reglerna om återkrav ser lite olika ut för de två bidragstyperna.

Grunder för återkrav

Om någon har fått för mycket utbetalat i bostadstillägg kan personen bli återbetalningsskyldig av tre olika anledningar. Först och främst blir en person återbetalningsskyldig om felet beror på att hen lämnade felaktiga uppgifter vid ansökan om tillägget. Personen kan också bli återbetalningsskyldig om hen inte har fullgjort en uppgifts- eller anmälningsskyldighet (SFB 108:2). Det är en skyldighet som uppkommer om personens ekonomiska förhållanden har förändras på något sätt efter att personen har beviljats bostadstillägg och att förändringen påverkar rätten till tillägget. Personen blir då skyldig att underrätta Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten om förändringen (SFB 110:46).

I ett tredje fall kan en person bli återbetalningsskyldig även om felet inte orsakats av att hen har lämnat felaktiga uppgifter eller inte anmält förändrade förhållanden. Det är när den som fått den felaktiga utbetalningen har insett eller skäligen borde ha insett att beloppet var felaktigt (SFB 108:2). Vad personen skäligen borde ha insett avgörs i varje enskilt fall genom en objektiv bedömning baserad på många olika faktorer.

Eftergift

Om det finns särskilda skäl får den handläggande myndigheten efterge ett krav på återbetalning (SFB 108:11). Då kan man få betala en mindre del av summan. Den här bedömningen görs utifrån alla rådande omständigheter. Saker som talar för eftergift är till exempel att personen det gäller har en begränsad betalningsförmåga, är äldre, har nedsatt hälsa eller att återbetalningsskyldigheten gäller ett väldigt stort belopp eller en längre period.

Kan din mamma bli återbetalningsskyldig?

Svaret på frågan är att din mamma kan bli skyldig att betala tillbaka pengar om hon själv orsakat felaktigheten genom att uppge fel information eller underlåtit att uppfylla en uppgiftsskyldighet. Även om felet inte har orsakats av felaktiga uppgifter kan hon bli återbetalningsskyldig om hon skäligen borde ha insett att hon fått för mycket pengar. Eftersom det rör en period om 4 år och din mamma är äldre och ensamstående samt har en demenssjukdom och har en begränsad betalningsförmåga, så bör hon kunna få eftergift.

Skulle ni få ett beslut som ni inte anser är rätt kan ni överklaga. I samband med att ni får beslutet ska ni få anvisningar om hur ni kan överklaga det. Om det skulle ske kan det vara bra att först ta kontakt med en advokat för ytterligare rådgivning.

Jag hoppas att detta svar har varit till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (219)
2021-09-20 Vad krävs för att man ska ha rätt till en studietids-SGI?
2021-08-24 Skydda SGI vid arbetslöshet och graviditet
2021-07-31 Sjukpenning vid pension
2021-07-09 Avskrivningsärende hos kammarrätten avseende socialförsäkring

Alla besvarade frågor (95760)