Felaktig utbetald föräldralön och återkrav

FRÅGA
Vi som arbetsgivare har betalat ut för mycket föräldrarlön till en person, kan vi skicka ett krav på återbetalning till personen i fråga. Personen har även slutat nu.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid felaktiga utbetalningar från en arbetsgivare till en arbetstagare har Arbetsdomstolen (AD) som utgångspunkt i sin praxis hållit fast vid att den som tagit emot pengar, som den inte har rätt till, är skyldig att betala tillbaka beloppet. Du som arbetsgivare kan då söka kräva att arbetstagaren ska betala tillbaka det felaktiga utbetalda beloppet eller så kan du som arbetsgivaren söka möjlighet att dra av beloppet vid en senare löneutbetalning. Det senare alternativet kanske ej är aktuell i och med att det verkar som att den anställde redan har slutat.

Det finns ingen lagstiftning på området som reglerar frågan om återkrav av felaktiga utbetalningar, utan det är domstolens praxis på området man får följa, inom juridiken kallas detta för condictio indebiti. Enligt AD:s praxis har en arbetstagare rätt att behålla ett felaktigt utbetalt belopp om han mottagit det i god tro och förbrukat samma belopp. (AD har resonerat att arbetstagaren inte ska behöva få en skuld till den som har gjort misstaget) När det gäller att se till om arbetstagaren var i god tro brukar man oftast kolla på den utbetalda summans storlek. Är beloppet avsevärt högre än vad arbetstagaren kunde förväntas få så har arbetstagaren svårt att hävda god tro om att det utbetalda beloppet var korrekt och att det rättmätigt skulle utbetalas till honom eller henne. Rör det sig om mindre belopp eller mindre marginaler mellan det utbetalda beloppet och det faktiska belopp som egentligen skulle ha utbetalts, samt att det finns omständigheter som tyder på att arbetstagarens lön kan skifta från månad till månad, så är det betydligt svårare att hävda att arbetstagare inte var i god tro, dvs insett eller borde insett misstaget och därmed varit i ond tro angående utbetalningen. Kan arbetsgivaren inte bevisa att arbetststagaren var i ond tro angående det felaktiga beloppet så har arbetstagaren rätt att behålla det felaktigt utbetalda beloppet om han även fröbrukat detsamma. (se b.la AD 2006 nr 105)

Vad som bedöms som små respektive stora belopp varierar och AD gör en enskild bedömning i varje enskilt fall. Om ett tydligt lönebesked har sänts till arbetstagaren så är det möjligt att rätten bedömer att detta har varit ett tillräckligt hjälpmedel för arbetstagaren att kunnat utläsa om rätt lönebelopp har betalats ut eller inte. (se AD 1993 nr 170.)

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?