Felaktig uppgift i journal

Hej! Har fått en felaktig diagnos i min journal. Där står att jag har en elakartad tumör i halsen!!

Har aldrig blivit undersökt för det.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När det föreligger en felaktig uppgift i ens journal finns tre åtgärder som kan vidtas: anteckning i patientjournalen, rättelse av felaktig uppgift i journalen eller förstörande av hela eller delar av patientjournalen.

Anteckning i journal

En anteckning i journalen kan du kräva om du har en avvikande uppfattning om något som står däri. Det kan exempelvis vara en uppgift som är felaktig eller missvisande (3 kap. 8 § patientdatalagen).

Rättelse av felaktig uppgift i journal

Om en uppgift som står i journalen är felaktig så kan du kräva en rättelse (8 kap. 3 § patientdatalagen). Det innebär att det kommer skrivas in i din journal att uppgiften är felaktig men den felaktiga uppgiften kommer inte försvinna. Rättelsen blir alltså som ett tillägg till den nuvarande felaktiga informationen.

Förstörande av uppgift i journal

Slutligen finns förstörande vilket innebär att uppgiften ifråga förstörs (8 kap. 4 § patientdatalagen). För att förstörande ska kunna ske krävs dock godtagbara skäl, att uppgiften inte ska behövas för framtida vård och att det från allmän synpunkt inte finns skäl att bevara uppgiften. Det är oftast svårt att påvisa godtagbara skäl då kravet ställs högt.

Sammanfattningsvis

Det finns flera olika alternativ för dig. De lättare alternativen är att kräva en anteckning om att du anser uppgiften är felaktig eller att kräva en rättelse. Det är svårare att få en uppgift förstörd. Jag skulle råda dig att vända dig till den vårdenhet som fört in uppgifterna om diagnosen i din journal för att samråda med dem om vad ni kan göra.

Om du har några ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig.

Vänligen,

Hanna SalajinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000