felaktig uppgift i annonsen

2020-08-30 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Jag tog över en bil- privatleasing via blocket i slutet av förra året och det visade sig att den förra ägaren ljög om hur många mil som ingick i privatleasing. I annonsen står det klart och tydligt att det ingår 6000 mil. När jag väl skrev på privatleasing avtalet så stod det inget om hur många mil som ingick i avtalet, i privatleasing avtalet stod det dock att vissa villkor står i original leasingavtalet som är mellan bilföretaget och den första ägaren. Detta kontrakt visades inte för mig. Detta var inget jag tänkte på när jag skrev på då jag i god tro trodde det var 6000 som ingick då det stod klart och tydligt i annonsen samt att han sa det muntligt. Nu i efterhand fick jag betala cirka 10 000 kr för att köpa till dom milen som fattades. (Det ingick endast 4500 mil) Hade jag vetat om att bilen endast hade 4500 mil så hade jag ju självklart inte tagit över privatleasingen då det hade varit lite för dyrt.Den förra ägaren är inte intresserad av att prata med mig trots att jag har en kopia på annonsen. Kan jag anmälan den förra ägaren på något sätt ?
SVAR

Hej och tack att du valde Lawline med din fråga!

Jag ska försöka utreda de civilrättsliga och straffrättsliga momenten som jag kan läsa av från frågan.

Straffrättsligt:

Det som sticker ut rent straffrättsligt är bedrägeribrottet; 9:1 BRB.

För brott krävs det att säljaren dels visste om att avtalet endast täckte 4500 mil, och inte 6000 mil. Utöver det krävs det att han uppgav sig missvisande om detta faktum, vilket känns utrett med tanke på annonsen som tydligt uppgav 6000 mil.

Du nämnde också att du inte hade köpt bilen om du hade vetat om omständigheten med avtalet, vilket uppfyller kravet om att " medelst vilseledande förmår någon till handling".

Det är även till vinning för säljaren då hen troligtvis inte hade kunnat sälja bilen för det avtalade priset om omständigheterna var kända. Skadan för dig är konstaterad.

Det innebär troligtvis att ett brott har begåtts som du kan anmäla till polisen.

Civilrättsligt:

På den civilrättsliga sidan hittar vi de alternativen som ligger närmre till hands för dig.

Jag kommer undersöka problemet från två infallsvinklar; Avtalslagen och köplagen.

Båda dessa lagar oss verktyg mot dessa situationer men med olika rättsföljder

Avtalslagen:

Här tittar vi på 30§ AvtL det S.k ogiltighetsgrunden svek. För att det ska utgöra Svek enligt 30§ krävs att en oriktig uppgift lämnats som påverkar huruvida köpet framskrider eller inte. Det kan vi svara jakande på utifrån ditt svar. Utöver det krävs att säljaren kände till omständigheten.

Det är svårt att utröna omständigheten härifrån, men det ligger nära till hands att svara jakande där med, med tanke på avtalet han innehöll där det stod 4500 mil.

Rättsföljden av en ogiltighetsgrund är att avtalet är ogiltigt och att rättsläget ska återställas till innan avtalet. D.v.s bilen och pengarna går åter.

Köplagen:

För att rättsverkningar ska ske genom köplagen så måste ett fel konstateras i varan. Det finns ett antal paragrafer som klargör vad som ska anses utgöra ett fel i varan. Den som är aktuell för oss är 18§ KöpL - vilket stadgar att säljaren har ansvar över uppgifterna som användes vid marknadsföringen av varan, vilket här då är annonsen som visade 6000 mil.

Är ett fel konstaterat så fortsätter man till 30§ KöpL, där de olika rättsliga alternativen blir uppställda: Avhjälpning av felet, omleverans, prisavdrag och hävning av avtalet med skadestånd.

OBS - enligt §32 köpL måste du inom skälig tid reklamera varan, d.v.s meddela säljaren om att du anser att det finns fel i varan.

Din situation ter sig inte väl med avhjälpning, då blir prisavdrag och hävning aktuellt, 37§ köpL - 39§köpL.

Du har även rätt till skadestånd enligt 40§ 3st köpL - Där du kan tilldelas skadestånd för utebliven vinst eller förluster du lidit för att du inte kunnat använda varan på korrekt sätt.

Sammanfattning:

Civilrättsligt har du alltså rätt till att häva avtalet, få tillbaka pengarn samt skadestånd för de förlusterna du har ådragit dig, framförallt de 10,000 kr du fick betala för att åtgärda avtalet.

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1312)
2021-02-20 Vems ansvar är fel som visar sig efter köpet?
2021-02-15 Vad avses med direkt förlust enligt köplagen?
2021-02-14 Vem har bevisbördan gällande fel i vara?
2021-02-11 Säljarens utfästelse och befintligt skick

Alla besvarade frågor (89620)