Felaktig sjukvård

FRÅGA
Jag var med om ett övergrepp av en läkare på min vårdcentral för 15 dagar sedan. Läkaren frångick de lagar och etiska riktlinjer som existerar för läkare och utförde en undersökning på ett mycket oprofessionellt sätt. Som tur var så var även en sjuksköterska med under undersökningen och hon anmälde detta till verksamhetschefen direkt efter läkarbesöket. Jag gjorde det dagen efter.Jag har även anmält det till ivo men de tar inte emot min anmälan eftersom händelsen inte har medfört någon fysisk skada eller dödsfall. Att jag efter detta mår psykiskt mycket dåligt och måste gå i kristerapi är tydligen inte vesäntligt. Jag anmälde även till polisen och de rubricerade brottet som grovt tjänstefel men åklagaren la ner fallet eftersom sjukvården inte går under lagen om tjänstefel.Detta känns fruktansvärt för mig.Jag var med om en våldtäkt som ung. Men övergreppet av läkaren på vårdcentralen känns väldigt mycket svårare att hantera eftersom det skedde av en person, och på en plats, där jag borde få känna mig trygg och bli behandlad ut efter de lagar och etiska riktlinjer som finns för sjukvårdspersonal.Finns det något annat sätt att anmäla denna läkaren på? Via någon annan instans eller genom en annan lag?
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Felaktig vård
När en person på något sätt blivit utsatt för felaktig vård, så finns det olika sätt att gå tillväga. Det första steget är ofta att kontakta den vårenhet du besökt eftersom att de har en skyldighet att ta emot dina klagomål. Om du inte vill lämna dina klagomål direkt till den person som undersökte dig kan du lämna dessa till dennes chef. Du ska få svar på din klagomål inom ungefär fyra veckor och du ska få ett svar som du kan förstå.

Patientnämnden
Du kan även vända dig till patientnämnden i den region/landsting du tillhör. Patientnämnden är fristående från hälso- och sjukvården. Där kan du få hjälp att lämna dina klagomål och de kan även hjälpa dig med att få svar på detta. Patientnämnden kan även hjälpa dig med att få information om dina rättigheter samt vilka myndigheter du kan vända dig till för at få hjälp. Att kontakta patientnämnden kostar inget.

IVO
Som du har gjort kan man även göra en anmälan till IVO - inspektionen för vård och omsorg. De har en skyldighet att utreda även händelser där en patients integritet och självbestämmande har påverkats på ett allvarligt sätt. Något krav på att en fysisk bestående skada har skett finns inte.

Polisanmälan
Är det så att ett brott har begåtts när du besökt värdenheten så kan du polisanmäla detta. I ditt fall beskriver du att du utsatts för ett övergrepp, vad du menar med övergrepp är svårt för mig att veta. Skulle det vara så att du till exempel utsatts för ett sexuellt övergrepp så regleras det och andra sexualbrott i 6 kapitlet brottsbalken. Skulle du vara så att du utsatts för ett brott vid vårdbesöket rekommenderar jag dig att kontakta polisen igen.

Diskrimineringsombudsmannen
Skulle det vara så att du upplever att du blivit diskriminerad på grund av exempelvis din etnicitet, kön, sexuella läggning, ålder, funktionsförmåga och religion vid vårdbesöket kan du anmäla detta till DO. Detta enligt diskrimineringslagen. Hur du gör en anmälan till diskriminerings ombudsmannen hittar du här.

Sammanfattningsvis
Jag hoppas att du fått lite klarhet i vad du kan göra, om du vill veta ännu mer om vad du kan göra hittar du mer information på vårdguidens hemsida, som du hittar här.

Vänliga hälsningar,

Signe Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (176)
2019-10-11 Varför föreslås inte tandhygienister få ge estetiska injektionsbehandlingar enligt senaste lagförslaget?
2019-10-10 Får jag kalla min blogg "kostkliniken"?
2019-10-07 Ersättning vid skada efter operation
2019-10-03 Vad gäller om tandläkaren glömmer röntgenskydd?

Alla besvarade frågor (73747)