Felaktig prisskyltning samt säljare som återkallar avgivet anbud

2017-10-17 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej, situationen är följande;Jag är i en butik där jag hittar en vara för ett utsatt pris fäst på produkten i fråga. Vid flertalet tillfällen uppger säljaren jag pratar med att det är det priset som gäller för varan och jag accepterar och säger att jag vill ha varan. Vi går till kassan där säljaren i systemet inser att priset är fel men säger återigen att jag får priset som är utsatt i butik. Säljaren rådfrågar sin kollega som står bredvid och även denne säger att vi får varan för priset utskrivet i butik varpå vi återigen accepterar, de meddelar även då att de bjuder på fraktavgiften för besväret. Vi väljer tillsammans med säljaren tyg och storlek (det gäller en säng) och säljaren upprepar sedan det nedsatta priset och frågar om vi vill betala med kort eller på faktura. När fakturan utfärdas blir säljaren osäker på hur hon ska göra prisjusteringen rent praktiskt och ringer sedan en kollega. Efter samtalet ändrar säljaren helt plötsligt linje och menar att vi inte kan få den för det utlovade priset längre.Kan vi hänvisa till avtalslagen eller annat för att få rätt i denna situation? Vi har inte varit medvetna om att priset ska ha varit fel och vi har gång på gång accepterat anbudet.Tacksam för er expertis.
SVAR

Hej, tack för att ni vänder er till Lawline!

Jag ska disponera mitt svar enligt följande. (i) snabb redogörelse för ställningsfullmakter (i) snabb redogörelse för avtalslagens anbud- och acceptmodell (iii) bedömning av er specifika situation (iiii) avslutande råd.


Ställningsfullmakter

Att säljaren kunde avge ett bindande anbud förutsätter att han genom en ställningsfullmakt var behörig att sluta avtal av den aktuella typen. En ställningsfullmakt är -- precis som begreppet vittnar om -- en fullmakt som följer av vederbörandes ställning, vilken i förevarande fall kan summeras till säljare. Ställningsfullmaktens omfattning avgörs med ledning i b.la. sedvänja, branschpraxis och av vad kunder med fog kan anta i det enskilda fallet, se b.la. NJA 1956 s. 36, NJA 1965 s. 204 och 10 § 2 st. avtalslagen.

Anbud och accept

Löftesprincipen är en grundläggande civilrättslig princip som återfinns i b.la. 1 § 1 st. avtalslagen. Den innebär att ett anbud är bindande intill det blir avvisat eller skälig betänketid passerar. Bundenhet uppkommer alltså för anbudsgivaren redan innan ett avtal träffas. Ett ömsesidigt bindande avtal uppkommer när anbudstagaren avger en accept, dvs. godkänner anbudet.

Er situation

Produktskyltning har i svensk rätt inte anbudsverkan eftersom de inte riktar sig till en eller några specifika adressater, se exempelvis RH 1986:65. Den felaktiga prisinformationen utgör alltså inte ett anbud. Däremot bör, precis som du var inne på, det stå uppenbart att säljarnas löften om ett visst pris i kombination med er tätt därpå avgivna accept, innebära att ett avtal uppkom.

Det är emellertid inte självklart att säljarna var behöriga att träffa en sådan överenskommelse. Det beror som sagt på branschpraxis, storleken av rabatten, vad säljarna tillåtits göra tidigare samt vilken bedömning ni kunder skäligen kunde göra. Exempelvis faktumet att båda säljarna, utan att uppvisa tvivel, vidhöll det aviserade priset bör enligt min mening tyda på att de var behöriga att träffa uppgörelsen, eller i vart fall att ni kunder skäligen kunde uppfatta dem som behöriga. Om så är fallet uppkom ett bindande avtal och ni är berättigade att köpa sängen för avtalat rabatterat pris.

Om säljarna på grund av exempelvis branschpraxis inte var behöriga, behöver ni ändå inte förtrösta. 25 § avtalslagen ålägger den som felaktigt uppträder som fullmäktige (falsus procurator) ett skadeståndsansvar gentemot förledda motparter. Ansvaret är strikt. Det spelar alltså ingen roll om säljarna kan anses ha uppträtt försumligt. Skadeståndet ska motsvara det positiva kontraktsintresset, dvs., försätta er i samma ekonomiska sits som om avtalet hade fullgjorts. Om exempelvis "rabatten" uppgick till 1 000 kr, ska de ej behöriga säljarna ersätta er med motsvarande summa. Deras skadeståndsansvar kommer enligt 4 kap. 1 § skadeståndslagen att bäras av arbetsgivaren. Oavsett utfall kommer butiken alltså tvingas ersätta er.

Avslutande råd

Jag tycker att mycket tyder på att ett avtal har kommit till stånd eller att ni i vart fall är berättigade till skadestånd från affären. Mitt råd är att ni formulerar ett myndigt och tydligt krav till butikschefen där ni redogör för er rättsliga grund samt de specifika omständigheterna. Var inte rädda för att framhålla och understryka de omständigheter som talar för er och trycka mindre hårt på de som talar mot er. Om ni vill ha hjälp med att framställa ett krav och en hotelse om stämningsansökan, uppmanar jag er att kontakta våra jurister.

Lämna en kommentar om ni har ytterligare frågor eller önskar att jag förtydligar.

Lycka till!

Vänligen,

Elias Olsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (342)
2021-08-31 Slutande av avtal
2021-08-19 Vad krävs för att något ska räknas som en tyst accept?
2021-07-31 Har leverantören rätt till att höja priset i efterhand?
2021-07-30 Ändring av pris efter orderbekräftelse

Alla besvarade frågor (95665)