Felaktig myndighetsutövning och skadestånd

2020-06-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej! Kommunen drog in mitt tobaks tillstånd, sedan överklagade jag och vann tillbaka det, sen överklaga kommunen och jag fick ändå behålla tobakstillståndet. Men pga detta så fick vi slänga tobak för ca 400 000sek. Pluss att vi fick sälja butiken till ett betydligt mindre pris än det va värt samt att nu är jag och min fru arbetslösa pga detta. Kan jag stämma dom för detta samt finns det advokat eller åklagare som kan hjälpa med detta ? Vart hittar jag dom isåfall?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Jag vill börja med att beklaga din situation!

En kommun kan bli skadeståndsskyldig i vissa fall, enligt skadeståndslagen (1972:702) (SkL) 3 kap 2 § stadgas att stat eller kommun kan bli skadeståndsskyldig för personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada om skadan vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning för vars fullgörande staten eller kommunen svarar. Detta gäller dock bara vid myndighetsutövning, vilket kortfattat är när det allmänna på något sätt utövar makt gentemot en enskild person.

Det finns således en rättslig möjlighet för dig att erhålla skadestånd från kommunen på grund av att eventuellt felaktigt myndighetsutövning orsakat dig ren förmögenhetsskada (butikens värdeminskning) och sakskada för de förstörda varorna.

Vad som kan bli problematiskt i detta fall vad gäller möjligheten att få skadestånd är det faktum att det krävs att kommunens agerande utgör myndighetsutövning. Begreppet myndighetsutövning ska inte förstås som ett begrepp som innefattar allt som en kommun gör. Att avgöra vad som utgör myndighetsutövning eller inte kan vara svårt, men det ska vara fråga om att samhället utöver maktbefogenheter mot den enskilde. Ett beslut att dra in tillstånd för tillståndspliktig verksamhet bör enligt min tolkning ses som myndighetsutövning. Utöver detta måste du kunna visa att du hade möjlighet att sälja butiken till ett högre värde men att kommunens agerande föranledde att du fick gå ner i pris vid försäljningen av butiken. Jag kan inte bedöma om kommunens agerande var felaktigt eller försumligt med informationen i din fråga.

För att vara framgångsrik med ett skadeståndsanspråk enligt SkL 3 kap 2 § krävs vidare att ni bevisar att kommunen har begått fel eller försummelse i myndighetsutövningen samt att denna felaktiga myndighetsutövning har samband med de skador ni påstår. Slutligen måste också de yrkade skadeståndsbeloppen styrkas. När ni sammanställt informationen kan ni väcka talan vid en tingsrätt. Jag rekommenderar att ni tar hjälp av en jurist eller en advokat inriktad på förvaltningsrätt för att bedöma era möjligheter att vinna en talan innan ni startar en tvist i domstol eftersom det både kan vara dyrt att starta en tvist om ni förlorar. En ytterligare möjlighet som är billigare är att göra en ansökan om skadestånd till Justitiekanslern (JK). Ni kan även anmäla myndighetens förfarande till JO, tillsynsmyndigheten för myndighetsutövning men JO hanterar inga skadeståndsanspråk.

Jag rekommenderar att ni börjar med att ansöka om skadestånd hos JK. Se vidare på https://www.jk.se/skadestand/skadestand/. Jag kan inte se att en åklagare kan hjälpa er eftersom inget brott verkar ha begåtts av kommunen, ni kan dock eventuellt polisanmäla handläggaren hos kommunen för tjänstefel. Polisen kan då utreda om något tjänstefel har begåtts. Om ni vill anlita en advokat kan ni söka efter en advokat inriktad på förvaltningsrätt på Advokatsamfundets hemsida. Om ni vill anlita en av Lawlines Jurister kan ni mejla mig, jessica.konduk@lawline.se

Vänligen,

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (648)
2021-05-08 Ersättning i form av skadestånd från staten - vad gäller?
2021-05-05 Skadestånd av byggherre
2021-04-30 Missnöjd med beslut från försäkringsbolag
2021-04-30 Skadestånd vid sakskada

Alla besvarade frågor (92365)